Ny tværfaglig teologi-uddannelse på MF

Fakultetsleder på MF Thomas Bjerg Mikkelsen.
Fakultetsleder på MF Thomas Bjerg Mikkelsen.

Menighedsfakultetet i Aarhus lancerer i foråret 2017 en ny akademisk efteruddannelse i kirke og teologi.

Den er tværfaglig og er målrettet både præster, diakoner, sognemedhjælpere, kristendomsundervisere på skoler og efterskoler, ansatte i de kirkelige organisationer og andre, der formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.
Uddannelsen består af fire fag: ”Sjælesorg”, ”Luthers reformatoriske anliggende”, ”Menighedens liv og vækst/kirkekundskab” samt ”Arkæologisk og historisk baggrundsbelysning af prædikentekster”.
– Overalt i samfundet stilles der krav om at kunne indgå i et værdiskabende samarbejde med mennesker uden for ens eget fagområde. Det gælder også inden for det kirkelige arbejde, hvor meget afhænger af, at mennesker forstår at arbejde sammen på tværs af faggrænser.
Ved at bringe de forskellige faggrupper sammen til en fælles efteruddannelse håber vi at kunne styrke den tværfaglige indsats, siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.
Da der er tale om en privat uddannelse, giver den ikke adgang til et videre studie på et offentligt universitet. Der er en egenbetaling på 8.900 kr. per fag. Man kan enten vælge at tage fagene samlet eller enkeltvis.
Undervisningen er erfaringsbåren og gennemføres på masterniveau. For at blive optaget på uddannelsen skal man have gennemført en lang- eller mellemlang videregående uddannelse på niveau med en professionsbachelor.
Hvert fag rummer fem undervisningsdage og et læsepensum på 800-900 sider, hvilket gør uddannelsen mulig at gennemføre, selv om man arbejder på fuld tid.
Der lægges ud med faget Sjælesorg i foråret 2017, og de tre øvrige fag gennemføres henholdsvis i efteråret 2017 og i for- og efteråret 2018.