Bibelske udsagn om Hizkija bliver bekræftet af arkæologien

Arkæologer i Israel har under udgravninger i Tel Lachish fundet bekræftelse for, at kong Hizkija ødelagde afgudstempler.
Arkæologer i Israel har under udgravninger i Tel Lachish fundet bekræftelse for, at kong Hizkija ødelagde afgudstempler.

Nye fund i Tel Lachish National Park i det centrale Israel viser, at kong Hizkija virkelig ødelagde afguds-templer i det 8. århundrede f. Kr., som det fremgår af 2. Kongebog.

CBN News oplyser, at udgravningerne har afsløret en ”port-helligdom” fra det første tempels tid.
”Størrelsen af porten svarer til det, vi ved om historien og arkæologien, hvor Lachish var en større by og den vigtigste by næst efter Jerusalem”, siger udgravningsleder Sa’ar Ganor.

Anden Kongebog 18:4 oplyser, at Hizkija ødelagde afgudsstøtter og -templer. Bibelen beskriver det, som nu bekræftes af de nye fund: at der foregik ødelæggelse af hedenske genstande ved byens ”port-helligdomme.” Man har fx fundet horn fra et hedensk alter, som er blevet ”bevidst og drastisk forkortet.”

– Det er sandsynligvis bevis på den religiøse reform, som tilskrives kong Hizkija: Han centraliserede gudsdyrkelsen i Jerusalem og ødelagde offerhøjene uden for hovedstaden, siger Ganor.

Arkæologerne har også fundet en slags latrin i templet, som åbenbart har skullet vanære den hedenske helligdom. Der er dog ikke tegn på, at det har været brugt, så man mener, at det kun har haft symbolsk betydning. 2 Kongebog 10:27 omtaler en praksis med at placere latriner i de ødelagte helligdomme:

”De nedbrød Ba’als stenstøtte, rev Ba’als hus ned og gjorde det til nødtørftssteder, og de er der den dag i dag.”
Der er stadig udgravninger i gang på Tel Lachish, men området bliver snart åbnet for besøgende.