I virkeligheden er det ret enkelt …

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

I virkeligheden er det kristne budskab ret enkelt. Elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. I den tidlige metodistkirke var man parat til at ofre sig selv. John Wesleys folk var altid villige til at bede, villige til at prædike og villige til at dø. De gjorde det for Gud og mennesker.

I dag har vi lavet en opdeling i ”din” og ”min” tjeneste, der mere har præg af faglig overenskomst end af kærlighed – ”Desværre, jeg er profet.” – ”Ærgerligt, for jeg har ondt i ryggen.” Jesus sagde: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem.”

Igen og igen fortæller gadedisciple over hele Danmark om deres oplevelser. Om mænd og kvinder i verden, som sættes fri af fysiske og mentale lidelser. Om moderen, der trøstes. Hun har lige mistet sin søn. Om den ulykkelige familie, som er ved at blive splittet. Efter forbøn griber Gud ind i situationen. Om den gamle mand, der forlod Jesus som ung, men får et nyt møde på livets faldereb.

Set i lyset af kærlighed tager vi for afslappet på medmenneskers frelse, fortabelse, helbred, relationer, fortvivlelse osv. ”Arbejde og familie tager så meget af min tid, forstår du!” På den ene side ved vi for meget. Vi kender Guds vilje og ord, men prioriteter anderledes. ”For at få troende til at tage ansvar må du fortælle dem, hvilke personlige fordele de opnår,” sagde en præst, ”ellers sker der ikke noget.” På den anden side mangler vi erfaring med den troendes autoritet og praktiserer den sjældent. Denne kombination er skyld i stor passivitet. ”Hvad kan lille jeg gøre i den store, stygge verden?”

John G. Lake havde ikke forståelse for passiv kristendom og sagde: ”Mine kære, vi har mistet indvielsens karakter. Jesus satte sin ånd af martyrium ind i sin tjeneste med et løfte indtil døden. Disciplene drak med på Jesu Kristi pagt og trådte ind i den med samme formål. Det er, hvad en pagt betyder. Dette er mit blod i den nye pagt. Drik alle heraf. Lad os blive ét og dø for verdens skyld. Dit blod og mit blod tilsammen.”