Folketinget skal ikke være synode for kirken

Af journalist
Johny Noer

Den 16. marts holder Højesteret sit første møde i en retssag imod staten for indførelse af homo-vielser i Folkekirken.

Når borgernes sagfører, Nikolaj Nikolajsen, Randers, træder frem foran de syv højesteretsdommere, som d. 16. marts 2017 skal træffe afgørelse i sagen vedr. to ministres påståede overtrædelse af grundloven, vil han især betone denne ene sætning: ”De to ministre har som lovgivere gjort sig skyldige i en tilsidesættelse af grundlovsgivernes vilje.”

Det vil sige, at de har lovgivet i modstrid med grundlovsfædrenes oprindelige tanke.

Dette er jo noget af en påstand, og det bliver på den martsdag i 2017 op til borgernes sagfører, hvordan han vil argumentere for disse fem ord. Han skal kunne bevise to ting!

For det første, hvori denne påstået ’tilsidesættelse’ ligger – og for det andet, hvad der med bestemthed kan siges at have været ’grundlovsgivers vilje’ (altså grundlovsfædrenes dybeste motiv).

De syv dommere vil opmærksomt lytte til hvert eneste af borgeradvokatens ord, når han forklarer, at ’tilsidesættelsen’ manifesterer sig i, at hans modstander, kammeradvokaten, har fremsat den tese, at ’folketinget (ved indførelse af et kirkeligt ritual for par af samme køn) skal betragtes som kirkens synode’.

Det vil sige, at kirken i Danmark er at forstå som et statsligt forvaltningsvæsen, som i alle forhold (forkyndelse, sjælesorg og samtlige kirkelige handlinger) er underlagt folketinget – ja, at statens minister er at betragte som ’kirkens ærkebiskop’, der afgør alt, hvad angår kirkens indre anliggender).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det vil i retsprotokollen blive omhyggeligt noteret, hvorledes borgernes advokat vil søge at bevise, at dette ikke har været grundlovsfædrenes vilje.

I den forbindelse vil han bl.a. kunne gøre opmærksom på fem betydningsfulde ord, som blev nedfældet ved grundlovsfædrenes 117. møde d. 3. maj 1849. Denne sætning blev udtalt af én af ’kirkens modstandere’ A. F. Tscherning, som (for 117. gang råbte): ”Rigsdagen skal ikke være synode!” (Rigsdagstidende spalte 3053-59)

I en note erklærer et andet rigsdagsmedlem cand. theol. A.E.D. Müller, at disse fem ord: ’Rigsdagen skal ikke være synode’ har den omtalte rigsdagsmand ’i en varieret form gentaget år ud og år ind’ (DK grl. 1869, s.191)… Mere præcist kan der næppe henvises til ’Grundlovsgivers vilje’.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Støt foreningen: Med Grundlov Skal Land Bygges.
www.medgrundlovskallandbygges.dk
Frøs Herreds Sparekasse: 9740 – 0003445526