Trump og Kyros

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Donald Trump er gentagne gange blevet sammenlignet med perserkongen Kyros, bl.a. ifg. ”Udfordringen” af præsten Jeremiah Johnson fra Florida, som skal have profeteret, at ”Gud har valgt Donald Trump til en særlig opgave som Guds ”Trompet” – ligesom Gud engang udvalgte Persiens ugudelige kong Kyros til en opgave.”

Var Kyros ugudelig? Ikke når vi læser hans eget dekret i 2. Krøn. 36:22-23 og i Ezra 1:1-2 om jødernes tilbagevenden til den fædrene jord. De ord mere end antyder, at han, som iøvrigt hos Es. 45 er nævnt ca. 150 før han blev født og kaldt Herrens salvede, havde et vist Gudsforhold.
Det betyder ikke, at Kyros nødvendigvis var frelst, for Herren kan bruge hvem som helst. Den vitterligt ugudelige kong Nebudkadnezar kaldte Herren jo ”min tjener” i Jer. 27:6. Og det kan også Donald Trump blive på linje med andre statsmænd i historien.

Kyros huskes især for hans velgerning mod jøderne. Ja, gid Donald Trump må blive husket på samme måde.