DanskOases generalsekretær stopper

Karsten Bach vender tilbage til sin konsulentvirksomhed fra oktober.

Karsten Bach får den første SommerOase i Horsens med, før han fratræder i efteråret.

Karsten Bach har opsagt sin stilling som generalsekretær for DanskOase og Børne- og UngdomsOase til fratrædelse 30. september 2017 efter fem år i tjenesten.

I et brev til DanskOase og BUO takker Karsten Bach for samarbejdet og de mange mennesker, der udgør bevægelsens bagland og netværk.
Han udtrykker også sin forundring over, at han fik lov til at blive brugt og bidrage til arbejdet i Guds rige i denne sammenhæng.
Men helt fra starten har det stået klart for ham, at han kun skulle være generalsekretær i en begrænset periode.

Tilbage til virksomheden

”Gennem den seneste tid er jeg blevet bevidst om, at tiden til at give plads for en anden person på posten er ved at være inde, og derfor er jeg under bøn og vejledning kommet frem til, at det nu er tid til at sige op.

Jeg vil vende tilbage til min virksomhed og fokusere på at videreudvikle den, og jeg vil fortsat være en aktiv del af netværket i vores bevægelse.

Jeg ønsker Guds velsignelse over DanskOase og BUO og vores vigtige mission; at vi som Evangelisk Luthersk Karismatisk bevægelse leder flere mennesker til personlig tro på Jesus.
Jeg glæder mig til at være sammen med jer på SommerOase i Horsens,” slutter Karsten Bach.