Kaldet til efterfølgelse

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Det var jødisk skik at piske fyrre slag minus ét, men Jesus blev pisket efter romersk tradition, som ikke havde denne begrænsning. Maltrakteret til næsten ukendelighed blev han derefter sømmet fast til et kors.

Inden dette skete gav han udtryk for sine forventninger til dem, der ville gå hans vej: Fornægt dig selv. Tag dit kors op. Følg mig. Nye skabninger opgiver, mister og hader det gamle liv og nægter at gå tilbage til en fuser. Vi er nu blevet disciple af Jesus, og han er blevet vores Herre. Som nyomvendte bliver vi indrullerede i Guds hær. Discipelskab er at udføre jobbet.

Fredens personer har vores fokus. Andre gider ikke høre om Jesus. De er glade for livet, som det er. Når fiskene ikke bider på, kan vi heller ikke fange dem. Hvis ikke der er en vis grad af desperation, sorg, magtesløshed eller hunger efter retfærdighed og barmhjertighed, kommer man ingen vegne. Sådan er det også med tilfredse kristne, som er fuldt beskæftiget med familie, karriere og underholdning. Hvis der er tilfredshed med status quo, kommer vi ingen vegne.

Som discipel af Jesus er man menneskefisker. Det hænger uadskilleligt sammen. ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” Lige inden han forlader denne jord og går til Faderen, siger han: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple.” Han siger ikke: ”Kære evangelister! Får I lyst og/eller tid så gå gerne hen og gør et par stykker til bekendende kristne, idet I lærer dem at sige ”ja ”til mig.”

John G. Lake sagde således om nadveren og discipelskab: ”Jesus Kristus satte sin ånd af martyrium ind i tjenesten med et løfte til døden. ”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod,” sagde han.

”Drik alle heraf.” Disciplene drak med på Jesu Kristi pagt. De trådte ind i den nye pagt med samme formål som Jesus. Det er, hvad en pagt betyder. I umindelige tider har soldater aflagt blodsløfte til døden for deres respektive delinger. Dette er mit blod i den nye pagt. Drik alle heraf. Lad os blive ét og dø for verdens skyld. Dit blod og mit blod tilsammen. Det er mit krav til jer. Det er jeres privilegium.