Promissio ansætter udviklingskonsulent

Per Jerup er missionær og genbrugskonsulent i LM.

Fra 1. august er missionær og genbrugskonsulent Per Jerup ansat i en deltidsstilling hos Promissio som udviklingskonsulent med fokus på at øge indtægter fra blandt andet genbrug.

Promissio ønsker at bringe evangeliet over grænser sammen med vores partnere i Etiopien og Liberia. For at styrke denne målsætning er det en del af Promissios strategiplan for 2020 at højne indtægterne til mission. Som et led i denne strategi er Per Jerup ansat i en deltidsstilling som udviklingskonsulent fra 1. august.

Sælger og missionær

Per Jerup har hele sit liv arbejdet med salg, og de seneste år har han været drivkraften bag at vende den økonomiske udvikling i Soma Biblia, en forlagsvirksomhed i Tanzania, som hører under Luthersk Mission.

Han vil bruge sin erfaring fra både handel og mission til at styrke Promissios muligheder for at finde midler til arbejdet, og derforuden har han erfaring med genbrug, som også vil komme Promissios genbrugsvirksomhed til gode.
Per Jerup ansættes for en halvanden-årig periode, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, hvordan arbejdet bedst muligt føres videre.

Per Jerup er gift med Bente, og de bor i den lille by Jerup i Nordjylland. Sammen har de to børn, foruden svigerbørn og børnebørn. Han vil sideløbende med ansættelsen i Promissio fortsat arbejde med Soma Biblia i Tanzania.