Kirkekunst og åbenhed

Endnu en fin udgivelse fra Danmarks mest relevante kulturforlag. Denne gang er overskriften: ”En åben dør som ingen kan lukke”.

En interessant, flertydig titel, der kan finde anvendelse både som en karakteristik af evangeliet, af reformationen og af kunsten. I den aktuelle bog er det nyere tids dansk kirkekunst, det drejer sig om, og årstalsmæssigt er det de sidste små 50 år, der er i spil.

Kunst vækker ofte til modsigelse, men lige så tit til eftertanke. Kunst er også en avanceret form for samtale, og her kommer redaktørerne i bogens forord med en interessant anekdote.
Efter at en kirke var blevet genåbnet efter restaurering, og der havde været festgudstjeneste i den gode anledning, blev en ældre kirkegænger spurgt, hvad hun syntes om den nye udsmykning. Hun udtrykte et håb om, at hun ville komme til at holde af det:
”Hun var indstillet på at fortsætte den samtale, der var blevet etableret mellem hende og den nye kunst i den kirke, som hun holdt meget af. Det er en holdning, man får respekt for” (s. 7).

I samme forord er der en kort redegørelse for det billedforbud, der allerede fandtes i Gamle Testamente, men som også blev opretholdt i kirkens første århundreder. Det er et mellemværende, der har stået på lige siden. Også reformationens bannerførere var delte i spørgsmålet. Her falder en artikel af kunsthistorikeren Hans Jørgen Frederiksen på sin rette plads. Han påviser, at Luther havde et afslappet, nuanceret forhold til kirkekunst: ”Mennesker ved jo godt, at krucifikset, der står dér, er ikke min Gud, for min Gud er i himlen, men det er et tegn”, som Luther skrev i 1525.

Kalkmalerierne i vore kirker kan altså siges at være forbundet med en direkte livslinie bagud til reformatoren. Luther så kun kirkekunsten som et gode, hvis den også havde et pædagogisk og illustrerende sigte. Mindre dogmatisk og belærende er derimod den nyere kirkekunst, der både kan være eksperimenterende og abstrakt.

Et godt (men desværre lidt ufuldstændigt) stikordsregister fører læseren lige frem til navne som Hein Heinsen, Arne Haugen Sørensen, Per Kirkeby, Peter Brandes, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen, Maja Lisa Engelhardt m.fl. Uanset deres modernitet forholder de sig alle til kernebegreber som nåde, lov, evangelium, sakramenter og menighed.

For kirkegængere, der gerne vil vide mere. For alment kunst-interesserede. Og for alle, der gerne tager imod en øjenåbner. – En oplagt gaveidé.

Lisbeth Smedegaard Andersen og Karsten Nissen (red.):
En åben dør som ingen kan lukke. Reformationen i nyere dansk kirkekunst
159 sider • 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag 2017


Artiklen fortsætter efter annoncen: