De gode nyheder på to minutter

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Den kinesisk-amerikanske missionær taler med Helligånden. ”Ying, hvad er bedre end at du selv planter husmenigheder?” ”Det ved jeg ikke,” svarer han desorienteret. ”Jo, hvis du lærer andre at gøre det samme,” svarer Helligånden. ”Ok,” siger Ying begejstret, men Helligånden er ikke færdig. ”Ying , hvad er bedre end at lære andre at plante menigheder?” ”Intet kan vel være bedre, Herre,” svarer han heftigt. ”Jo, Ying! Hvis du lærer dem at finde nye disciple, så de selv starter menigheder.”

Ud fra denne åbenbaring om multiplikation starter Ying Kai et system kaldet T4T – training for trainers. Princippet er enkelt. Gå ud og gøre alle til disciple. Han konstaterer hurtigt en modvillighed, som skyldes usikkerhed. Hvad siger jeg? Hvem siger jeg det til? Systemet udvikler en nød og villighed til at gå ud. Den praktiske træning tager udgangspunkt i 1) fortæl dit vidnesbyrd og 2) fortæl evangeliet. Hver del må max. tage to minutter.

På møderne øver, repeterer og evaluerer man, til det ligger på rygraden. Hvorfor? Fordi træning og forberedelse giver sikkerhed. Sikkerhed giver frimodighed, og frimodighed medfører en lyst til at dele med andre, hvad man brænder for: Livet med Jesus Kristus.

Nye disciple i troen gik ud og gjorde ufrelste til deres disciple, som herefter selv gik ud og førte nye til tro. På to år havde man 17 generationer af disciple, og hver generation havde superspredere.

Nogle førte mere end 100 mennesker til frelse. På 10 år blev ca. 1.738.000 omvendt, og man startede 258.000 nye husmenigheder. Det anbefales at studere fænomenet, T4T, nærmere.

Effekten ved at præsentere budskabet kort og minus udenomssnak har været stor. På en missionstur til Berlin brugte vi de ”nye våben” i S-tog, restauranter, butikker, og hvor der ellers er folk.

”Jamen virker det?” Spørg Helligånden! Måske vil han svare: ”Vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.”