Lov mod kristne omvendelser i endnu en indisk delstat

De indiske myndigheder strammer yderlige skruen overfor kristne og indfører endnu en diskriminerende lov. Den nordlige indiske Uttarakhand er den ottende delstat i landet, som indfører en såkaldt anti-konverteringslov.

Loven om Religionsfrihed kan ud fra navnet at dømme synes harmløs, men i virkeligheden fratager den delstatens befolkning muligheden for at skifte religion. Lovovertræderne, altså fx evangelister, der kan anklages for at have ”tvunget” nogen til at konvertere, risikerer to års fængsel og klækkelige bøder.

På papiret har loven til hensigt at forbyde konvertering ved brug af magt, svig og tilskyndelse, men loven er så løst formuleret, at den også kan ramme socialt arbejde, bøn for de syge og evangelisering.

Forfølgelse af kristne, som bl.a. inkluderer vold, ødelæggelse af kristnes ejendom og falske anklager, er steget mærkbart, siden den BJP-ledede regering kom til magten i Indien. Den er kendt for at støtte en hindu-nationalistisk dagsorden.