Kendt jurist og pinse-mand er pludselig død

Herluf Post Pedersen

Kort før jul, natten til den 21. december døde Herluf Post Pedersen pludseligt uden forudgående varsel – inden ambulancen nåede at køre fra hans bopæl i Tranbjerg.

Herluf Post var jurist og sad fra 1995 til 2016 i Udfordringens bestyrelse. Han var desuden aktiv i en lang række andre bestyrelser i erhvervslivet og i kirkelige organisationer.

På grund af sin uddannelse som jurist med stor indsigt i lovtekster samt på mange andre områder, var han en stor hjælp for mange menighedsledere og organisationer. Selv på Christiansborg brugte man hans ekspertise.

I januar 2007 bragte vi et interview med Herluf i forbindelse med hans 60 års dag, hvor han fortalte om sin kirkelige baggrund:

Far ville gøre ham arveløs

Da Herluf Post Pedersen som ung jurastuderende besluttede at gå ind i Pinsekirken, truede hans far med at gøre ham arveløs!

Faderen var ellers selv kristen, men tilhørte den indremissionske udgave af troen, og for ham var det noget af det værste, han kunne forestille sig, at sønnen blev ”gendøbt”.

Forud for dåbsdagen for 50 år siden modtog Herluf derfor et brev fra den kendte lutherske præst i Silkeborg, Frank Jakobsen, der gjorde ham de alvorlige konsekvenser klart af at blive døbt igen.

Herluf Post Pedersen havde som studerende på Nykøbing Mors kommunegymnasium været leder af det lokale kristne studenterarbejde, og han var med i den første landsbestyrelse for Kristeligt Forbund for Studerende, som dengang hed Credo. Så hvad var det nu for noget, at han skulle være pinsemand?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men han vaklede alligevel ikke med at gå ind i Pinsekirken i Aarhus, og der var han trofast lige siden, selv om han på sin ældre dage også nød stilheden i en folkekirke.

Faderen indså da også ret hurtigt, at sønnen også var et selvstændigt menneske, så der faldt snart ro over gemytterne.

– Det med pinsekirkerne var nu ikke helt ukendt i min familie. En del af min mors familie var aktive i Pinsekirken i København, fortalte Herluf Post Pedersen, som kort efter blev gift med Jytte fra Aalborg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som ung jurastuderende tjente Herluf til studierne ved at arbejde i Skifteretten i Århus.

Var med til at oprette Citykirken

Herluf Posts engagement i Citykirken begyndte, mens kirken havde sine lokaler midtbyen i Mørksgade. Senere var han en stor hjælp, da kirken købte en fabrik på Viborgvej og byggede den nye kirke. Det førte til en kraftig vækst og medlemstilgang.

Herluf var den ene af de tre i ledelsen, og det var ham, der havde al styring omkring økonomien og kontakten med bank og realkredit.

“Ingen kan forestille sig, hvor mange timer han har givet til gavn for menigheden, kun evigheden kan åbenbare det”, fortæller den daværende præst Frede Rasmussen i et mindeord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Også åndeligt stod han sammen med lederskabet og var en aktiv del af den side, både i rådgivning og forbøn. Kort sagt, hans andel af kirkens liv og vækst kan ikke overvurderes, derfor efterlader han et stort tomrum, og mest for hans efterladte familie”, siger Frede Rasmussen.

Afdelingschef

Da Herluf Post blev kandidat, fik han ansættelse ved Landbrugets Rådgivningstjeneste i Viby. Og der nåede han at fejre 35 års jubilæum, før han gik på pension i 2013.

Han var afdelingschef i virksomheden, som da havde 3.500 ansatte ud over landet, heraf de 500 på hovedkontoret i Skejby. Herluf Post Pedersen var med i en større omorganisering af virksomheden, så den kunne møde de nye udfordringer.

– Landmænds virksomheder beskæftiger sig i dag også med transport, vindmøller og meget andet, og det bliver stadig mere kompliceret, fortalte juristen, som gennem årene har fungeret som ekspert i skattereglerne og haft kontakten til ministerier og departementer.

Han var bl.a. formand for seks responsudvalg, som tog sig af medarbejder-sager.

Sad i 40 bestyrelser

Herluf Post Pedersen sad i op til 40 bestyrelser samtidigt. Men det skruede han dog lidt ned for de senere år.

De fleste var erhvervsbestyrelser, men der var også en del kirkelige og almennyttige imellem. Fx sad han i bestyrelsen for Mariager Højskole og for pinsevækkelsens gave- og lånefond. Han var også med i Århus Kristne TV og som sagt i Udfordringens fondsbestyrelse gennem mange år.

Som 60-årig løb han stadig 10-12 km et par gange om ugen. I ferierne rejste han og Jytte til Bretagne i Frankrig, hvor de havde et sommerhus ud til Atlanterhavskysten. Og Herluf blev efterhånden en stor kender af franske vine.

Men så ramte en kræftsygdom pludselig den aktive mand, og det slog han noget ud. Han kom dog igennem sygdommen med forskellige behandlinger.

Han efterlader sig hustruen Jytte, sønnen Troels og datteren Lise Lotte. Samt en stor menighed og os andre, der kendte ham fra de forskellige kirkelige sammenhænge.

Begravelsen foregik lørdag den 5. januar fra Citykirken.