Jeg er knust over vores skilsmisse

Kære Orla Lindskov

Jeg skriver til dig, fordi jeg på grund af en skilsmisse for seks måneder siden har fået det rigtig dårligt psykisk. Jeg har brug for forbøn og for, at du sender mig en salvedug. Jeg er faktisk havnet i noget, der ligner en depression.

Jeg er en kvinde i starten af trediverne, og lige efter skilsmissen følte jeg faktisk skilsmissen som en lettelse. Vi havde været gift i otte år.

Men som tiden er gået føler jeg mere og mere mørke og sorg og fortrydelse. Jeg er rigtig ked af, at mit ægteskab skulle ende på den måde. Uden at komme nærmere ind på årsagerne til skilsmissen må jeg alligevel sige, at jeg føler skyld. Heldigvis fik vi ingen børn.

Jeg passer mit arbejde fortsat, dog uden glæde, for sorgen tynger mig. En kær veninde mener, at det måske ville være en god ide for mig at søge psykologhjælp. Hun er selv fraskilt og kom igennem skilsmissen delvist ved hjælp af en psykolog.

Både min mand og jeg er troende, og vores nærmeste har svært ved at forstå, at vores ægteskab skulle ende, som det gjorde.

Jeg tager skilsmissen tungt. Jeg er rigtig ked af det. Jeg er knust over skilsmissen. Jeg føler hver dag, at jeg er låst inde i et fængsel i mig selv, i sorgens fængsel. Jeg vil så gerne, at du beder om, at jeg må komme ud af det fængsel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hilsen fra
En fraskilt kvinde med sorg

Jesus kom for at helbrede knuste hjerter

Kære fraskilte kvinde


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg beder for dig og har sendt dig den ønskede salvedug.

Skilsmisse i ægteskaber er blevet et rigtigt stort problem i vores land. Det er et ondt problem, som desværre også sniger sig ind i de kristne kredse.

Du skriver, at du er låst inde i et fængsel, i et sorgens fængsel, og du vil gerne, at jeg skal bede om, at du må komme fri.

Du kommer ikke nærmere ind på årsagerne til skilsmissen. Så derfor handler det for mig om, at du finder vej ud af den ødelæggende sorg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sorgens fængsel kalder du det sted, hvor du nu befinder dig. For at finde vej ud af det fængsel har du brug for Jesus som den gode hyrde.

Jeg tror, at enhver skilsmisse har en traumatisk virkning. Skilsmisse vil som regel efterfølges af sorg hos begge parter. Ofte mest hos den ene part.

Sorg skal have sin tid. Den kan ikke overspringes. Men det er vigtigt, at sorg ikke bliver kronisk.
Sorg kan nemlig nedbryde et menneske psykisk; men sandelig også fysisk.

Lad mig nu stille spørgsmålet: – Hvorfor kom Jesus til jorden?

Svaret er vigtigt for din situation. Hvorfor kom han?

Jo, Bibelen fortæller os, at Jesus kom for at frelse de fortabte. Men Jesus kom for mere. Han kom også for at helbrede sårede, sorg-fyldte og knuste menneske-hjerter.

Du skriver, at du befinder dig i sorgens fængsel. I Esajas`Bog kap. 42, vers 7 læser vi, at Jesu også har en tjeneste for de fængslede.

”Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet.”

Jeg beder for dig om, at du må komme ud af sorgens fængsel. Den hjælp kan Jesus jo give dig. Jeg beder om, at løftet hos Esajas må gå i opfyldelse i din situation, at du må få udfrielse.

Hvordan du skal opleve udfrielse og frihed, og hvad den frihed vil bestå i, det overlader jeg til Gud. Gud gør jo det bedste for os mennesker i enhver situation.

Gud er ikke glad for skilsmisser. Det ved vi fra Bibelen. Og han er heller ikke glad for at se, hvordan du lider og sørger på grund af din skilsmisse. Du skriver, at du lider af fortrydelse. Ved din eksmand det?

Du skriver, at dit hjerte er knust over skilsmissen. Jesus kom også til jorden for at helbrede dem, hvis hjerter er knust.

Der er mange danskere i dag, der bærer rundt på et såret og knust hjerte. Mange bærer denne tunge byrde år ud og år ind og lader sig pine under den byrde. De ved ikke, at man kan gå til Jesus med sorgens byrde.

Jesus siger til os i Matthæus-evangeliet kap. 11, vers 28:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

Kære fraskilte kvinde, jeg vil bede om, at Jesus må tage sorgens byrde fra dig og give dig hvile.

Jeg tænker nogle gange på, hvor mange danskere, der er gået i graven med hjerter knust af sorg. Sorg, som de aldrig fik helbredt.

Der findes sårede og knuste menneskehjerter overalt. Blandt unge såvel som blandt ældre.

Blandt rige såvel som blandt fattige. Sorgen kan ramme alle. Mange viser ikke deres sorg. De skjuler den. Men uanset det, så gør sorg altid ondt.

Sorg rammer forældre, hvis børn er blevet narkomaner. Sorg rammer de fraskilte. Sorg rammer de efterladte ved dødsfald.

Sorg er ikke afskaffet i vores velfærds-samfund. Sorg bliver aldrig afskaffet på denne Jord.
Lige siden Adams tid har der været sørgende og knuste hjerter.

Læs blot i Bibelen om Jakobs tårer, da han fik besked om, at hans elskede søn Josef ikke var mere. Hans sønner og døtre forsøgte at trøste ham. Men de kunne ikke.

I dag har vi psykologer og sorggrupper, som hjælper sorgramte. Den hjælp oplevede din veninde. Men uanset det, så er det vigtigt, allerførst at tage Jesus med ind i sorgen.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Læser-oplevelser:

Kære Orla Lindskov
Du må undskylde, at jeg ikke har fået skrevet til dig noget før.
Jeg har en ældre veninde, som i mere end et år havde lidt af iskias-smerter. Hendes smerter gjorde, at hun mistede appetitten og tabte sig meget.
Jeg skrev til dig for at bede om en salvedug til hende. Hendes smerter forsvandt, efter hun fik salvedugen. Hun er også gået op i vægt. Hun glæder sig meget over det skete.
Kærlig hilsen
Veninden

Kære Orla Lindskov
Lige en hilsen for at give dig en stor og hjertelig tak for forbøn og salvedug.
Jeg kan fortælle dig, at din bøn er hørt. Mine smerter er væk. Det takker jeg dig og Jesus for.
K.h. S.