Mødre påvirker børns tro mest

Mødre taler mere med deres børn om Gud, end fædrene gør.

indflydelse på deres tro end fædrene, viser et Barna-studie fra 2018. Forskerne skriver i bogen ’Households of Faith’, at fædre må til at komme mere på banen.

I undersøgelsen sagde 68 procent af de adspurgte kristne i USA, at deres mor havde haft den største indflydelse på deres tro. 46% nævnte deres far, mens 37% nævnte bedsteforældrene.

Blandt de kristne teenagere havde flere talt med deres mor om Gud og bedt sammen med hende inden for den seneste måned end tilfældet var med fædrene.

– Kirkerne er utrolig gode til at støtte og opmuntre mødre til at tage en aktiv rolle i deres børns trosliv. Men der mangler tilsyneladende noget, når det gælder at hjælpe fædrene til at tage del i både den åndelige og den følelsesmæssige vejledning af deres børn, forklarer Roxanne Stone fra Barna.

Kristne teenagere vil typisk fortælle, at deres mor tilskynder dem til at gå i kirke, ”taler om Guds tilgivelse” og ”lærer mig om Bibelen”. De unge vil typisk gå til deres mor for at få opmuntring, råd og sympati. Derimod vil teenagere oftest spørge deres far om penge, transport og medvirken i sportsaktiviteter.

Mødrene har stor indflydelse både på deres børns åndelige og karaktermæssige udvikling, forklarer Barnas eksperter.

”Desværre gælder det samme ikke for fædrene i undersøgelsen. Det viste sig, da vi gennemarbejdede undersøgelsen, at praktiserende kristne tilsyneladende ikke tilbringer ret meget kvalitetstid med deres fædre sammenlignet med andre mere eller mindre nære relationer til hjemmet,” siger Roxanne Stone.