Hvordan kan jeg høre fra Gud?

Hvis du er nået til det punkt i dit liv, hvor du kun kan bede ”Gud hjælp mig”, så kommer Gud og svarer på din bøn. Men når du har bedt, skal du huske at lytte med dine ører og åbne dit hjerte for at høre, hvad Gud svarer dig. Det kan være gennem Guds fred i dit indre, noget fra Bibelen, noget en anden person siger til dig, noget du læser i en bog osv.
Ofte ønsker vi at FÅ noget fra Gud, men Han ønsker at PEGE PÅ noget i vores liv, som vi skal gøre, før Han kan virke. Når du er desperat, er det meget vigtigt at lytte og være lydig mod Guds røst.

Hej Jørn og Karin
Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at høre fra Gud.

Der er rigtig mange ting i livet, hvor jeg har brug for at vide, hvad Gud har at sige.

Men jeg synes, det er svært at høre fra Gud og vide, hvornår det er mig selv, og hvornår det er Gud, der taler.

Hvad skal man gøre for at høre fra Gud?
Venlig hilsen TH

Hej TH
Tak for dit spørgsmål, som vi gerne vil give et lidt længere svar på, da der er meget i det.

I de fleste tilfælde kan vi ikke høre Gud stemme tale til os, som andre mennesker taler til os.

Derfor er vi altså nødt til at “opfange” Guds tale gennem vores sanser, tanker, følelser og i vores indre, vores ånd. Men vi kan opleve så mange forskellige tanker og følelser, at det kan være svært at høre, hvornår det kommer fra Gud.Derfor vil vi her først nævne nogle generelle overvejelser om det at høre fra Gud og til sidst bringe nogle konkrete forslag, som vi synes er væsentlige.

Forstå vores forhold til Gud som en relation

Først og fremmest er det vigtigt at forstå vores forhold til Gud som en relation. Gud er vores far i himlen, som vi kan tale til, og som kan tale til os. Det er vigtigt at leve i et tæt fællesskab med Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er så meget andet “støj” i verden, der kan sløre Guds stemme, så vi må holde os tæt til ham for at kunne høre ham. Det er ligesom en relation med andre mennesker. Jo bedre vi kender dem, jo bedre ved vi, hvad der sårer dem eller gør dem glade, og hvordan de har det. Sådan er det også med vores liv med Gud.

For det andet er det vigtigt at tage Gud med på alle områder i vores liv. Hvis vi kun tager Gud med på de områder, hvor vi synes det er rart, men udelader ham på andre områder, så kan vi ikke høre fuldt ud fra Gud.

For Gud er vores liv en helhed, og vi må være klar til at tage Gud med i alt. Både i beslutninger om ægtefælle, økonomi, arbejde osv. Deraf kommer også, at vi må leve i afhængighed af Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus, der er vores forbillede, gør dette meget klart. Han siger fx “Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre” (Joh 5:19). Hvis Jesus havde den afhængighed af Gud, hvor meget mere skulle vi så ikke være afhængige af Gud.

Vi vil gerne til sidst pege på fire områder, der kan hjælpe dig til at høre fra Gud:

1. Bibelen

Bibelen er fyldt med eksempler på mennesker, der hører fra Gud. På et tidspunkt lavede vi et studie over, hvor mange gange der i Bibelen står “Guds sagde…”, “så siger Herren” osv. Ca. 1000 gange står det på den måde.

Det viser, at Gud ofte leder ved at tale til mennesker, og at Bibelens ord langt hen ad vejen selv gør krav på at være Guds ord. Hvis vi som kristne tror, at det er tilfældet, så må Guds tale først og fremmest findes gennem det, der står i Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2. Skriv ned hvad du oplever

Det er en god idé ganske enkelt at skrive ned, hvad du oplever, at Gud siger til dig. For hvis du skriver ned, og du kommer en uge eller to længere frem, eller ½ år, så kan du kigge tilbage og se, hvad du dengang oplevede, at Gud sagde til dig.

Uanset om det så var rigtigt eller ej, giver det dig den erfaring, at når du oplever sådan eller sådan, så var det dig selv eller Gud. Du bygger med andre ord bevidst erfaring i forhold til at bedømme, hvad det er, der kommer fra Gud.

3. Din samvittighed

Samvittigheden er den naturlige oplevelse i vores indre af, hvad der er rigtigt eller forkert. Den er også lagt ned i os af Gud.

Hvis du oplever noget i dit indre, der advarer dig imod at gøre noget, så er det vigtigt at lytte til samvittigheden og ikke gå for hurtigt frem. Ofte vil den fortælle dig, hvad der er rigtigt.

Samvittigheden kan godt blive påvirket af, hvad du er undervist om eller har lært, så den ikke er helt ren. Man kan også gå imod den så mange gange, at man ikke længere kan høre den.

Derfor er den ikke fuldkommen, men lever du tæt på Gud, læser i Bibelen, kommer i en kirke osv., så vil du opleve, at samvittigheden kan hjælpe dig rigtig meget.

4. Guds fred

Guds fred er anderledes end samvittigheden. For det er jo ikke altid, at der er to valg, hvor det ene er moralsk rigtigt, og det andet er forkert. Om du skal blive boende i en by eller rejse til en anden by og arbejde, siger din samvittighed dig ikke så meget omkring. Det kan Guds fred til gengæld gøre.

Der står i Kol. 3:15, at “Kristi fred skal råde i jeres hjerter”. Det vil sige, at Guds fred er det afgørende element i vores beslutninger. Tag f.eks. ½ dag ud til at bede, læse Bibelen og lytte til Gud omkring det område, hvor du ønsker at høre fra Gud. Så kan du opleve Guds ledelse ved at mærke efter, hvad du oplever fred i, når du er sammen med Gud.

Hvis du ikke oplever fred i noget bestemt, så gentag det igen på et senere tidspunkt. Dette er måske den stærkeste måde at opleve Guds ledelse på.

Med venlig hilsen
Jørn og Karin Braüner