Medierne taler til vores venstre hjernehalvdel i klimadebatten

Spørgsmål:

Angående klimadebatten. Det er mit indtryk, at du har forbindelse til mange forskellige forskere. Hvad er dit indtryk af deres holdning i klimadebatten?

Svar:

Mere nuancerede i deres holdninger

Det er rigtigt, jeg har forbindelse til en del forskere – fortrinsvis i udlandet. De fleste, jeg kender, arbejder indenfor noget biologirelateret, men ID-bevægelsen har også mange fysikere og matematikere og forskere, der arbejder indenfor noget med miljø – faktisk var jeg for nylig sammen med en fysiker, som har arbejdet i det tyske miljøministerium.

Blandt de forskere, jeg kender, hersker der en åben debat, som er kendetegnende ved at være afbalanceret og ikke fundamentalistisk i den ene eller anden retning.

Mange ID-fortalere kommer fra en baggrund, hvor de troede på evolution som en veldokumenteret teori. Præsenteret for evidens imod teorien skiftede de standpunkt og er nu ID-fortalere.

Det er altså forskere, som har oplevet, at videnskaben kan tage alvorligt fejl, og som derfor har et noget mere nuanceret forhold til den videnskabelige entreprises evne til at være objektiv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:ID-forskere har alle gennem deres erfaring med evolutionsteorien oplevet, at der manipuleres med data, og at medier og undervisningssystem ikke bringer et ærligt billede af videnskabelige teorier.

Jeg har i dag den holdning, at hvis nogen vil sælge mig en videnskabelig teori, skal de først give mig fri og ubetinget adgang til deres modstanderes argumenter. Hvis ikke man opfylder dette krav, vil jeg betragte det, jeg præsenteres for, som propaganda.

Vi ved, at veletablerede teorier kan være forkerte

Den ophidsede tone, der eksisterer i medierne omkring klima, er fraværende i de diskussioner, jeg har været involveret i med fx fysikere fra ID-bevægelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når man har oplevet, at en videnskabelig teori kan være et fuldkomment bedrag, ja, så er man mindre tilbøjelig til med bind for øjnene at hoppe ombord med andre teorier, der ligesom evolution promoveres som ”the truth, the whole truth, and nothing but the truth”.

Evolutionsteorien er længe i medier og undervisningssystem blevet fremstillet som et uimodsigeligt faktum. Først med de seneste 50 års fremkomst af meget stærke data, som peger imod evolution, ser vi et oprør imod det herskende, videnskabelige paradigme. Konklusion:

Andre videnskabelige teorier kan også være helt eller delvist forkerte – menneskeskabt global opvarmning ingen undtagelse.

Hvordan bruger vi hjernen

Jeg har i nogen tid haft fornøjelsen af at kommunikere med den britiske psykiater Iain McGilchrist, som er forfatter til bogen ”The Divided Brain, and the Search for Meaning”. I bogen fremlægger McGilchrist evidens for, at den vestlige verden er ved at bukke under pga.


Artiklen fortsætter efter annoncen:overdrevet fokus på de egenskaber, som den venstre hjernehalvdel besidder.

Vores undervisning er indrettet på at favorisere dominans af venstre hjernehalvdel, og spørgsmålet er, om vi ikke ser den drejning, klimadebatten har taget, som et eksempel på dette.

Venstre hjernehalvdel løber om hjørner med os

Den venstre hjernehalvdel opererer med absolutter, altså enten/eller-modeller, sort og hvidt, for eller imod, god eller ond.

Venstre hjernehalvdel afskyr uafklarede spørgsmål og nægter at skifte standpunkt, selvom den bliver præsenteret for ny information, som modsiger, hvad den allerede har lært.

Den er kontrol-freak i vores liv, den går let i panik over ting, som den ikke har kontrol over, og den er selvbedragerisk, så den foretrækker at opdigte, at den har kontrol over ting, som den reelt ikke har kontrol over.

Højre hjernehalvdel

Vores højre hjernehalvdel klapper hesten. Den er åben overfor den mulighed, at det den har lært, kan være forkert. Højre hjernehalvdel sætter sig gerne i modstanderens sted for at prøve at forstå den andens synspunkt. Den opererer ikke med absolutter, men prøver at danne et nuanceret overblik.

Hvis du i en tilsyneladende kritisk situation har oplevet, at du siger: Ah, det går jo nok alligevel!

Så er det din højre hjernehalvdel, som taler. Hvis du derimod har oplevet dig selv gå i panik over en ligegyldig ting, som at bearnaisesovsen skiller, så ved du, at det var din venstre hjernehalvdel, som fik overtaget.

Medierne taler direkte til din venstre hjernehalvdel
Medierne har en uheldig indflydelse på os, da de fortrinsvis taler til vores venstre hjernehalvdel.

Medierne opererer med overskrifter, og en overskrift er netop et ”absolut”, et komplet entydigt udsagn berøvet enhver nuancering. Medierne sælger ikke en historie om, at det går godt, nej, katastrofer er der langt mere salg i.

Hvis man følger med i medierne og tror, at man på den baggrund kan
1) forholde sig til en videnskabelig teori,
2) kan udtale sig kvalificeret om en teori,
3) kan dømme andres holdning til en teori,
så er man på vildspor, for medierne har ikke præsenteret os for andet end en række sensationelle overskrifter og ensidigt stof, som aktiverer vores venstre hjernehalvdel.

Hjernehalvdelene og troen på Gud

Pudsigt nok er det kun højre hjernehalvdel, som kan håndtere begrebet mening. Når du oplever at føle mening med dit liv, er din højre hjernehalvdel aktiveret. Venstre hjernehalvdel er som sagt kontrol-freak og kæmper af al magt for at få styr på alting.

Der er således ingen tvivl om, at evnen til at lægge magten i Guds hænder er en egenskab, vi finder i højre hjernehalvdel, mens bestræbelsen på at tage magten i vores egne hænder er en egenskab, som bor i venstre hjernehalvdel.