Er danske forskere begyndt at tvivle på Darwin?

Darwin skrev i bogen om arternes oprindelse, at den bedste vil overleve. Nogle danske forskere tvivler nu på tesen, fordi visse bakterier har vist sig at samarbejde frem for at konkurrere med hinanden.

Spørgsmål:

Jeg har læst, at forskere ved Københavns Universitet har opdaget, at nogle bakterier arbejder sammen. De bekriger ikke hinanden. Overskriften hed: Bacteria contradict Darwin: Survival of the Friendliest. Betyder det, at man nu tvivler på Darwin?

Svar:

Det var en meget interessant artikel med en særdeles interessant overskrift.

Med stor humor har man i overskriften ændret ”survival of the fittest” til ”survival of the friendsliest” – altså i stedet for ”overlevelsen af den bedst egnede” har man ændret det til ”overlevelsen af den venligste”, fordi forskning har vist, at de undersøgte bakterier organiserer sig i samarbejde i stedet for at konkurrere.

At disse danske forskere dermed tvivler på Darwin, er nok en lidt for tidlig konklusion at drage, men det er bestemt en tankevækkende overskrift på en videnskabelig artikel.

Det er generelt sådan indenfor akademia, at dele af evolutionsteorien og enkeltstående evidensmaterialer frit kan betvivles; man må bare ikke helt afvise evolution som årsagsforklaring, hvis man vil bevare muligheden for en akademisk karriere. Der er derfor ingen grund til at tro, at de pågældende forskere nødvendigvis forkaster evolutionsteorien.

Der er dog al mulig grund til at glæde sig over denne overskrift og over artiklens generelle sprogbrug, når det kommer til omtale af evolution. Det er dens slags, der giver håb om, at vi i den nærmeste fremtid kan få en åben dialog indenfor medier og akademia.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det fremmer muligheden for dialog, når etablerede forskere ytrer sig på den måde, og jeg kan sige, at artiklen har vakt opmærksomhed blandt ID-folk i udlandet.