Interessant kulturkristen dialog

Troen er en gave. Tvivlen er et vilkår. Vantroen er et problem. s. 89

”Skal Jeg nu også tro på dét præst?” er titlen på en dialogbog mellem journalist Peter Kjelstrup og sognepræst Gudmund Rask Pedersen. Her stiller journalisten alle de gængse spørgsmål ved kirkens bekendelsesgrundlag, dens ritualer og dens tilslutningen i befolkningen, og præsten gør et forsøg på at svare.

Hvad tror præsten selv?

Kan vi tro på, at Jesus gik på vandet, eller at han var født af en jomfru, eller at han opstod fra de døde? Det er jo både velkendte og relevante spørgsmål, som journalisten stiller. Det samme gælder, når der zoomes ind på troens løfter om det evige liv og kødets opstandelse. Mener præsten, hvad han siger, og kan man egentlig kræve, at han selv tror på det?

Måske er det overraskende svar oftere og oftere: nej! Sognepræst Gudmund Rask Pedersen svarer igen og igen: ”Vi ved det ikke”. Og netop derfor anbefaler han, at den enkelte opretholder et åbent sind, for det kunne jo være, at der var noget om snakken. Vantroen, altså holdningen, der udelukker alt det vi ikke kan bevise, er det egentlige problem, hævder han. Det er et rigtig politikersvar, som også betyder, at præsten mener, at vigtigste er, at præsten …taler som én, der tror.

Ud over at Kristus er billedet på kristendommen – hvad det så i praksis måtte betyde? – så bliver det meget diffust, hvad der er pålideligt og troværdigt i den kristendom, som præsten repræsenterer. Men det overrasker måske knapt så meget, når de to forfattere er rørende enige om at lægge en markant afstand til absolutte sandheder og den fundamentalisme, som følger i dens kølvand.

Interessant samtale – trods alt

Samtalen mellem de to kulturpersonligheder, præsten og journalisten, er dog interessant, fordi den viser nogle ret forskellige tilværelsesperspektiver, som alligevel kan mødes i samtalen om den kulturværdi, som kirken har haft og forhåbentligt vil vedblive at have. Personligt er jeg dog skeptisk over for præstens afværgende argumentation, som for mig at se fuldstændigt underminerer enhver idé om Bibelen som en autoritet i spørgsmålet om kristendommens lære.

”Vi får se”, er svaret på, om der findes et evigt liv, og om vi tror på kødets opstandelse. Og det er selvfølgelig rigtigt, at vi ikke kan vide noget om ”livet efter døden” med sikkerhed, men alligevel er det i min optik en fattig tro, som ikke kan tale i tillid til Gud, som er løftegiveren, og rent ud bekende sig til, at denne virkelighed er mere end blot et ”måske”.

Man må anerkende, at der sikkert er mange kulturkristne danskere, som føler sig velrepræsenteret i dialogen, og derfor er bogen også læsværdig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Peter Kjelstrup & Gudmund Rask Pedersen: Skal jeg nu også tro på det, præst?
140 sider. 169 kr.
Forlaget Eksistensen