Assyrisk kristen blandt 85.000 frigivne fanger i Iran

Angiveligt er antallet af frigivne fanger i Iran på grund af coronakrisen steget fra 70.000 til 85.000. Blandt de løsladte er en kristen fra en husmenighed, skriver Christian Headlines.

Den 35-årige Ramiel Bet Tamraz blev løsladt den 26. februar efter at have afsonet tre måneder af sin fire måneders fængselsdom i Evin Prison. Søsteren, Dabrina Bet-Tamraz, har overfor NGO’en Article Eighteen bekræftet løsladelsen. Ramiel skal i modsætning til andre frigivne ikke tilbage for at afsone den resterende tid.

Desværre er hans forældre stadig fængslede. Ramiels far, pastor Victor bet Tamraz, blev idømt 10 års fængsel for at have evangeliseret og udført ”illegale husmenighedsaktiviteter” samt andre sigtelser for ”handlinger imod den nationale sikkerhed”.

Sammen med sin hustru begyndte pastoren at holde gudstjenester i hjemmet efter den tvungne lukning af Assyrian Pentecostal Church i 2009.

Ramiels mor afsoner en dom på fem års fængsel for ”handlinger imod den nationale sikkerhed, deltagelse i kristne seminarer i udlandet og for at have trænet kristne ledere i Iran med henblik på spionage”.