Menneskeretsdomstol afviser sag om samvittighedskonflikt

To kristne jordemødre, Ellinor Grimmar og Linda Steen fik afslag på stillinger i Sverige, fordi de ikke ville medvirke ved abortindgreb. Det hjalp ikke, at de ankede sagen til menneskeretsdomstolen i Strasbourg.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg vurderer, at Sverige har handlet i takt med lovgivningen og Menneskerettighedskonventionen. Derfor vil sagen ikke blive prøvet ved domstolen.

Denne afgørelse får konservative kristne i Sverige til at kritisere Menneskerettighedsdomstolens vurdering.

”Åndsfrihed er en menneskerettighed. Den er klart formuleret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi finder det særdeles bemærkselsesværdigt, at retsvæsenet har valgt ikke at respektere denne rettighed,” lyder kritikken i en fælles udtalelse af 77 kristne ledere fra bl.a. Frelsens Hær og den svenske katolske kirke, som er offentliggjort af den svenske tænketank Claphaminstitutet.

Lignende sager, der omhandler troendes ret til at sige fra overfor handlinger, der strider imod deres overbevisning, er før blevet afvist. De fleste europæiske lande, heriblandt Danmark, har selv ved lov indført samvittighedsklausuler omkring bl.a. abort. Men den klausul indgår ikke i svensk lovgivning.