Dansk-Jødisk Venskab ser nærmere på Israels velsignelse til verden

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab holder Israel-stævne i Københavns Frikirke den 23. og 24. oktober. I år er temaet: ”Velsignelsen fra Zion”.

Til at udfolde temaet: ”Velsignelsen fra Zion” har Dansk Jødisk Venskab til dette års Israel-stævne inviteret Jonathan Harmat som gæstetaler. Han er cand. mag. i filosofi og taler om Israels bidrag til verden.

Hvad betyder velsignelsen fra Zion for den kristne menighed? Hvor befinder vi os i frelseshistorien? Og på hvilke konkrete områder velsigner Israel verden i dag? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt på stævnet.

Udover den åndelige velsignelse, som verden modtager fra Zion, er der den fysiske velsignelse, som Jonathan Harmat vil give deltagerne en indføring i.

Jonathan Harmat er cand. mag. i filosofi fra Københavns og Tel Aviv Universitet og ph.d.-stipendiat på Copenhagen Business School. Han vil til stævnet tale om, hvordan Israel med sin forskning og innovation bidrager til verden på mange måder.

Gæstetaleren er tidligere projektleder i Jødisk Informationscenter, som er et uddannelses- og kulturcenter, der formidler viden om dansk-jødisk identitet, kultur, religion og historie. Og han har også tidligere forsket i danske jøders oplevelser med og opfattelser af antisemitisme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

I dag forsker Jonathan Harmat i politisk teori og beskæftiger sig særligt med følelsers rolle i politik og identitetsdannelse.

Hans stævneoplæg har titlen: ”Tikkun Olam – Israels bidrag til verden”.

Betegnelsen tikkun olam er hebraisk og betyder ”verdens reparation og genoprettelse” og er et centralt element i jødisk tilværelsesforståelse, hvor meningen med livet er at reparere verden.

Jonathan Harmat vil give en indføring i det jødiske folks og Israels bedrifter og bidrag hertil.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er kendetegnende for Israel, at landet på mange måder har ydet et stort og vedvarende bidrag til forbedring og udvikling af for eksempel vandforsyning, jordbrug, teknologi og medicin til gavn for verdens befolkninger.

Lektor Eva Ravn Møenbak, som er formand for Dansk-Jødisk Venskab, taler til stævnet over temaet ’Velsignelsen fra Zion’ med udgangspunkt i Salme 134, vers 3.

Formanden for Dansk-Jødisk Venskab

Lektor Eva Ravn Møenbak, som er formand for Dansk-Jødisk Venskab og har en kirkebaggrund i Apostolsk Kirke, taler også til stævnet.

Som begrundelse for temaet: ”Velsignelsen fra Zion”, udtaler hun:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I en tid, hvor der rettes skarp kritik af zionisme, bl.a. af to danske biskopper, er det vigtigt samtidig også at pege på den plads, Zion har i den kristne tro og lære. Både for Jesus og Paulus er forbindelsen til Zion og det jødiske folk helt afgørende i frelseshistorien.

– Når disciplene, som konklusion på et 40 dages samvær med den opstandne Kristus, spørger ham: ”Herre, er det nu, du vil oprette riget for Israel?” (Apostlenes Gerninger, 1,6), så vidner det om, hvor centralt dette rige er.

Jesus afviser at besvare spørgsmålet om, hvornår riget skal oprettes, men han afviser ikke, at dette rige kommer.

Og Paulus siger med henblik på fremtiden, at ”befrieren skal komme fra Zion” (Romerbrevet 11,26), bare for at nævne nogle få eksempler på Zions relevans i en kristen teologi, siger Eva Ravn Møenbak.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hun pointerer desuden:

– I en tid, hvor BDS- bevægelsen (Boycott, Divestment and Sanctions) boycotter Israel økonomisk, kulturelt og politisk, har vi som kristne en forpligtelse til at pege på, at i en kristen optik har Israel og det jødiske folk fortsat en vigtig funktion i frelseshistorien.

– Det vil ikke sige, at Israel er perfekt og ikke begår fejl, men det vil sige, at der er kontinuitet i frelseshistorien, og at Gud ikke svigter sine løfter om, at der skal komme ”genoprettelsestider for vores jord” (Apostlenes Gerninger 3,21).

Når kristne i Fader Vor beder ”komme dit rige”, og når kristne bekender den kristne tro ved at fremsige Den Apostolske Trosbekendelses anden trosartikel om, at Jesus ”skal komme fra Himlene at dømme levende og døde”, så har det ifølge Biblen noget med Zion at gøre, for Riget for Israel, der også kaldes Tusindårsriget, skal oprettes med Jesus som konge over hele jorden.

Der er faktisk et håb og en fremtid for denne fysiske verden, noget vi har brug for at fastholde – ikke mindst i en coronatid, mener hun.

Eva Ravn Møenbak skriver i øvrigt i foreningens medlemsblad i oktober-nummeret:

”Da vi i Dansk-Jødisk Venskabs bestyrelse i begyndelsen af 2020 besluttede os for, at temaet for årets Israel-stævne skulle være ”Velsignelsen fra Zion”, kunne vi ikke forestille os den situation, som vi og den ganske verden nu befinder os i nu, hvor en pandemi hærger globalt.

Nogle taler om nødvendigheden af en teologisk refraiming, altså et nyt blik på og forståelse af det, vi oplever med coronakrisen.

Mange mennesker spørger, hvad det egentligt er, der sker i verden i dag. Vi kan i hvert fald slå fast, at pandemien gør den globaliserede verdens udsathed og skrøbelighed meget synlig, både sundhedsmæssigt, økonomisk og socialt, og det skaber bekymring og frygt.

I denne usikre situation vil vi i Dansk-Jødisk Venskab gerne være med til at pege på betydningen af frelseshistorien, det vil sige Guds ledelse af verden frem mod et mål i fremtiden: Gudsrigets oprettelse på vores jord. Med et teologisk fagudtryk hedder det eskatologi”.

– I Guds frelsesplan med verden har Zion/Israel en betydelig funktion, og det gode budskab er, at Israel er et redskab, som Gud bruger til at velsigne verden, understreger Eva Ravn Møenbak.

Middag, taler og koncert

Stævnet starter fredag den 23. oktober klokken 18, hvor deltagerne samles til sabbatsmiddag i kirkecaféen – og hører korte oplæg om årets tema.

Lørdag den 24. oktober kl. 10.30 taler formanden for Dansk-Jødisk Venskab, Eva Ravn Møenbak, om ”Velsignelsen fra Zion.”

Bagefter er der frokost i kirkens café.

Over middag taler Jonathan Harmat om: ”Tikkun Olam – Israels bidrag til verden” – og efter en kaffepause er der videohilsner og indslag fra Israel i kirkens café.

Lørdag bydes desuden på Klezmer-koncert i kirkesalen med familieorkesteret ”Enkens efterkommere”. Det er klokken 15.30.

– Den traditionelle jødiske folkemusik har sin oprindelse blandt øst-europæiske jøder. Musikgenren er et kunstnerisk udtryk for den berigende inspiration, der strømmer fra den jødiske verden, og ”Enkens efterkommere” er et familieorkester med to klarinetter, fagot, obo, alt-saxofon, klaver, bas, slagtøj og harmonika.

De har optrådt i kirker, på plejehjem, synagogen og senest med Henrik Goldschmidt fra Det Kongelige Kapel i Smørum kirke, oplyser arrangørerne.

Til stævnet vil der i øvrigt også være mulighed for at købe israelske produkter.

Arrangørerne forsikrer, at møderne vil blive holdt i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer om coronavirus. Og håber at byde velkommen til nogle spændende, oplysende og trosstyrkende dage i et godt fællesskab.

Tilmelding til sabbatsmiddagen den 23. oktober sker ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Kjeld Gudmandsen pr. mail kjeldfar@gmail.com eller på tlf. 2076 8211. Sidste frist for tilmelding er den 18. oktober. Det koster 50 kroner at spise med.

Tilmelding til lørdag den 24. oktober er ikke nødvendig.

”Herren velsigne dig fra Zion, han som skabte himlen og jorden” (Salme 134,3)

Hvad betyder Zion?

Zion er et synonym for Jerusalem og i en bredere betydning landet Israel og det jødiske folk.

Herfra udgår der velsignelse til alle folkeslag, for hele verden tilhører Gud. Gud gennemfører sin frelsesplan med verden, og midtpunktet og fundamentet er Jesu død og opstandelse som soning og liv for verden.

I Matthæus-evangeliets genealogi (slægtsforskning) er det en vigtig pointe, at Jesus er Abrahams søn, det vil sige, at han er jøde (Matthæusevangeliet 1,1). Det er fra det jødiske folk, at verdens

Frelser er kommet. Jesus siger det helt entydigt til den samaritanske kvinde: ”Frelsen er fra jøderne” (Johannes-evangeliet 4,22). Men frelseshistorien er ikke afsluttet. Guds velsignelse af verden vil fortsætte med at strømme ud fra Zion.

Det jødiske folks udvælgelse er et redskab, Gud bruger til at velsigne og genoprette verden frem mod målet, som er Jesu genkomst til vores jord og Gudsrigets oprettelse. Så Israel er et håbets tegn for verden. Eva Ravn Møenbak