Kierkegaard og angsten

”Er synden kommet nødvendigt ind i verden (hvilket er en modsigelse), så er der ingen angst. Er synden kommet ind ved et akt af et abstrakt frit valg (der da lige så lidt som senere i verden har eksisteret i begyndelsen, da det er en tanke-uting), så er der heller ikke angst. Logisk at ville forklare syndens indkommen i verden er en tåbelighed, der kun falder folk ind, der er latterligt bekymrede for at få en forklaring”. S. 77-78

Søren Kierkegaards værker udgives i disse år igen, nu i en lempelig bearbejdning af Kierkegaard-eksperten, Jens Staubrand. Og det er en håndsrækning til de læsere, som gerne vil læse Kierkegaards skarpe filosofiske og teologiske udredninger, men måske ikke er helt hjemme i græsk, latin eller for den sags skyld antikkens – og 1800-tallets teater og litteratur.

’Begrebet angst’ ledsages af et citat på bogens forside ’Angst er som svimmelhed. Den, der skuer ned i et svælgende dyb, han bliver svimmel’, og hvad enten man vil betegne det som svimmelhed eller rundforvirret, så er denne bog et eksempel på, hvor dybsindig Kierkegaard var.

Det er både vanvittigt skarpsindigt og samtidig på et filosofisk niveau, der udfordrer de fleste læsere. Skæres der ind til benet, så er Kierkegaard optaget af begrebet arvesynd, og hvordan det misbruges til ansvarsfraskrivelse i hans samtid.

Hans alvorstunge stringens i analysen skærer lige igennem og konstaterer, at den enkelte selv står tilbage med synd i sit liv, som ikke kan bortforklares med, at den er nedarvet fra det første menneske.

Nej, den enkelte står til ansvar, kvalitativt, for egne synder. Angst er dermed en del af det at blive menneske, fordi det er en erkendelse af muligheder – som her optræder nærmest synonymt med fare og faldgruber – og deraf følgende konsekvens. Det kan efterlade læseren i et dystert hjørne, som Kierkegaard dog også viser vejen ud af, når troen gribes i oprigtighed.

Bogen er på vanlig Kierkegaardsk vis fyldt med en række henvisninger til klassiske og moderne (for den tid) fortællinger, som skal forsøge at belyse begreberne fra nye vinkler. Det hjælper noget på læsningen, hvis man i forvejen er fortrolig med Hegel og andre filosoffer, men Staubrand giver også en hjælpende hånd med korte, biografiske forklaringer og intertekstuelle uddybninger.

Bearbejdet af Jens Staubrand: Søren Kierkegaard – Begrebet Angst.
251 sider. 325 kr. Stauer Publishing