Ny institutleder i Kristent Pædagogisk Institut

Hanne Terp Legarth

Cand. mag. Hanne Terp Legarth er ansat som ny institutleder i Kristent Pædagogisk Institut. Hun tiltræder den 1. oktober.

En enig bestyrelse har valgt Hanne Terp Legarth for sit skarpe blik for det kristne menneskesyns betydning for det praktiske liv.

– Hanne har undervist og vejledt unge gennem det meste af sin karriere, arbejdet med oplæring og opdragelse af børn i hjem og kirke og har en vision om, at de pædagogisk valg skal hvile på et oplyst og nådigt grundlag, siger formand Karen Aagaard.

Hanne Terp Legarth skal videreføre det store og grundige arbejde, som KPI har gjort på det religionspædagogiske felt siden etableringen i 1998.

Med Hanne ønsker KPI fortsat at udvikle sig og derved fastholde sin position som et institut, der formidler god pædagogisk praksis på baggrund af forskning og granskning ud fra et kristent livs- og menneskesyn – både til lærere, pædagoger, ansatte i menigheder og forældre.

– Jeg glæder mig til at udforske feltet mellem pædagogik og kristendom, udfolde KPI’s vision i praksis og være med til at udruste voksne i skole, hjem og menighed til at møde børn og unge med et frisættende bibelsk syn på mennesket. Jeg kender KPI som en veldrevet og professionel organisation, der arbejder i praksis på et akademisk grundlag.

Den tradition glæder jeg mig til at videreføre. Ligesom je g glæder mig til at stå i spidsen for samarbejdet med KPI´s medlemsorganisationer, siger Hanne Terp Legarth.

Hun erstatter den afgående institutleder Carsten Hjorth Pedersen som ser frem til skiftet:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Ansættelsen af Hanne Terp Legarth glæder mig. Det er forfriskende med en anden stil og personlighed i spidsen for KPI. Jeg ser frem til at lære Hanne at kende, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe hende i gang, så hun kan føre KPI´s DNA videre på sin måde.

Hanne Terp Legarth er 42 år, gift og mor til tre teenagebørn. Hun er uddannet cand. mag. i litteraturhistorie og engelsk. Hun har tidligere undervist på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing samt i en årrække været lærer på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter. Hanne er gift med Jakob Legarth, der er sognepræst i Ringive.

Man kan læse mere om Hanne Terp Legarth i KPI´s Årsskrift, der udkommer i august, samt møde hende på KPI’s generalforsamling fredag den 24. september i Silkeborg.


Artiklen fortsætter efter annoncen: