Årsmøde i Soldatermissionen

KFUM’s Soldatermission holder årsmøde den 25. september i Fredericia. Årsmødet starter med festgudstjeneste i Christianskirken, hvor Slesvigske Musikkorps medvirker. Prædikant er landsformand, provst Ole Rasmussen.

Efter gudstjenesten er der frokost på KFUM´s Soldaterhjem, mens selve årsmødet starter kl. 13.00 i Idrætshallen på Ryes Kaserne. Kl. 15.00 er der foredrag ved fhv. direktør for TV Midt/Vest, pastor Ivar Brændgaard.

Kl. 17.30 starter festaftenen med spisning, festtale ved biskop Marianne Christiansen, Haderslev, Slesvigske musikkorps, indslag fra arbejdet på soldaterhjem, stort lotteri, fællessang og afslutning ved garnisonspræst Kristoffer Simonsen fra Sct. Michaelis Kirke.