Konference: Når kirken svigter

En række kirkelige aktører fra både folke- og frikirker inviterer til konference med livestreaming fra hjemmesiden den 30. september.

Hovedemnerne er: Hvordan spotter man et magtmenneske?, Hvad gør man for at undgå seksuelle krænkelser? og Hvem sikrer, at al påvirkning sker med respekt, så ingen grænser bliver overtrådt?

Man kan læse mere om konferencen på www.naarkirkensvigter.dk