Speciallæge i psykiatri er død

Mette Holst Nielsen, der drev lægepraksis på Tværgade i Silkeborg, døde den 1. februar, 77 år gammel med sin mand, advokat Aksel Holst Nielsen, ved sin side.

Ægtemanden, som hun var gift med i mere end 53 år, skriver i en nekrolog, at Mette Holst Nielsen var omsorgsfuld og kærlig og elskede familien. Hun havde i mere end 12 år lidt af Alzheimers, men Aksel Holst Nielsen valgte at passe hende i sit eget hjem til det sidste.

I dødsannoncen blev de to sidste vers af salmen Hil dig frelser og forsoner (DDS 192) citeret, ligesom folk – med henvisning til Mette Holst Nielsens eget ønske – blev opfordret til i stedet for blomster at give en gave til Dansk Europamission eller Retten til liv.
Mette Holst Nielsen blev begravet fra Silkeborg Kirke den 12. februar. Hun efterlader foruden ægtemanden parrets fem børn, samt svigerbørn og børnebørn.

Aksel Holst Nielsen har gennem en lang karriere virket som erhvervsadvokat og har ført kendte sager som ”Jydebrødresagen”, Fomsgaard-sagen og dåbssagen mod Bent Feldbæk Nielsen.