Mit liv er fyldt med kampe og ærgrelser

Jeg forstår ikke, hvorfor mit liv uden ophør skal være så besværligt. Mit liv er fyldt med problemer. Det ene problem afløser det andet, skriver en mand, der blandt andet lider af tandproblemer.

Kære Orla Lindskov

Jeg skriver dette brev til dig, fordi du så måske kan give mig en forklaring. Jeg er en mand i trediverne og kristen.

Jeg forstår ikke, hvorfor mit liv uden ophør skal være så besværligt. Mit liv er fyldt med problemer. Det ene problem afløser det andet. Når jeg lige troede, at nu kunne jeg få et pusterum, så bliver jeg igen og igen skuffet. Nu fx må jeg rende til tandlæge igen og igen, fordi der er gået betændelse i mit tandkød.

Disse tandlægebesøg koster mig kassen. Det er så mærkeligt, for jeg bruger mange penge på økologisk og sund kost. Mit liv er en kamp fyldt med daglige ærgrelser. Der er så mange byrder, at jeg snart ikke har kræfter til at bære dem selv, og der er ingen andre, der kommer og tilbyder mig hjælp. Alt må jeg klare selv.

Jeg døjer også med hovedpine. Det, mener jeg, skyldes ærgrelserne over mit liv. Jeg føler, at jeg er vokset helt sammen med mit byrdefulde liv. Hermed mener jeg, at hvis jeg en morgen vågnede op til en dag uden byrder og problemer, så tror jeg, at jeg ville besvime af glæde. Men det sker nok ikke.

Jeg ved godt, at man som kristen skal være glad. Det hører jeg igen og igen. Men jeg tror ikke, at det gælder for mig. Jeg er faktisk så overbebyrdet, at jeg har ikke engang tid og energi til at bede en bøn. Derfor må du bede for mig.

Det er faktisk også derfor, jeg skriver dette brev til dig. Brevet er en bøn til dig om forbøn for mit betændte tandkød og for min hovedpine; også for mit liv i det hele taget, for et eller andet må der være galt et eller andet sted.

Mvh. fra
Ham med alverdens byrder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Overlad kampen til Gud – det gavner helbredet

Kære ”Du med alverdens byrder.”

Du skriver, at du ikke engang har tid og energi til at bede en bøn.
Ja, sådan kan det ende, når man lader livets byrder og besværligheder tage styringen af ens liv: – livet med bøn kan skrumpe.

Overgivelsens bøn

Nu er der jo flere former for bøn. Men der er i hvert fald én form for bøn, du har brug for. Den form for bøn er overgivelsens bøn, og den form for bøn skal du tage dig tid til, inden du kører dig selv helt ned. De fleste af dine besværligheder opstår faktisk, fordi du vælger selv at kæmpe med dit livs problemer. Du forsøger selv at bære dit livs byrder i stedet for at overlade dem til Gud. Det er almindeligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men sand livsvisdom i kristen betydning er: – at du ikke udelukkende kæmper i egen kraft med dine problemer. At du ikke lader ærgrelserne fylde dit indre. Dette betyder så ikke, at du ikke skal foretage dig noget som helst, for det skal du. Men kun det menneskeligt rimelige.

Det vigtigste er nemlig, at du hver dag overlader dagens byrder og kampe til Gud i Jesu navn. Så bærer han de byrder for dig, som du ikke kan og skal bære selv.

Gud kan bære din byrde

Åndelig udvikling viser sig ved, at vi søger evnen til at lade Gud bære vores byrder og udkæmpe vores kampe. Husk også at bede selv.

Når du søger Gud som det første, så vil du begynde at kunne slappe af og give slip. De fjendtlige tanker hos dig overfor dit liv vil nedbrydes, og lidt efter lidt vil Gud lade de ugunstige omstændigheder i dit liv dø ud. Åndelig udvikling viser sig ved, at vi søger evnen til at lade Gud bære vores byrder og udkæmpe vores kampe. Det kan godt tage lidt tid at nå dertil.

Hvorfor? Jo, vi mennesker kan nogle gange blive helt sammen-groet med vores byrder. Men når du lidt efter lidt lærer at aflevere din byrder og besværligheder hos Gud, så vil du opleve en følelse af lettelse. Du vil begynde at føle venlighed mod alle, også mod dig selv. Og din krops forskellige dele vil begynde at fungere efter hensigten. Dit immunforsvar vil blive styrket.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er en amerikansk læge, der har udtalt følgende: – ”Det er helt almindeligt kendt, at negativ indstilling til livets besværligheder og byrder forgifter og ødelægger vores fysiske, såvel som vores psykiske helbred.” Der er faktisk så også noget andet, jeg vil sige til dig: – De gode ting, vi ønsker, som er i Guds plan, vil komme til os, når vi lader Gud arbejde for os.

Lad derfor være med at presse dig selv, som du gør nu. Lad være med at prøve alene at bære dine byrder og besværligheder, så støder du faktisk opfyldelsen af dine ønsker bort fra dig.

Husk også at bede selv

Du skriver også om økologisk og sund kost. Men husk: – når du tillader ærgrelser og livets byrder at tynge dig ned, så kan det i den sidste ende vise sig, at din sunde, økologiske kost ikke fik den gode virkning på dig. Din nuværende livsstil modarbejder nemlig din sundhed.
Jeg vil med glæde bede for dig. Men husk også at bede selv.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.