Kristne unge må ikke bede på skolen

Norske myndigheder vil lukke munden på de unge kristne på skolerne.

En gruppe kristne elever på Sagatun Mellemskole blev nægtet at låne lokaler til deres frokostsamlinger. Norsk KFS samlede derfor ind til et telt, som de kunne bruge til samlingen, som nu var flyttet udendørs. Men heller ikke det tillod skolen.

I næsten 100 år har den norske kristelige studenterforening, som kan sammenlignes med danske KFS, haft lov til at mødes og bede og snakke tro på skolerne. Men den tid er måske forbi.

I efteråret 2021 blev en ny uddannelseslov sendt i høring i Norge. Denne lov omhandlede bl.a. regler for forkyndelse i skoler og på uddannelsesinstitutioner. Planen er, at den nye lov skal træde i kraft i 2024. Men der er allerede sendt en skrivelse til alle forstandere og skoleledere om, at man ikke må tillade uddeling af bibler på skolerne, og at der ikke må forkyndes.

Det har en flok norske skoleelever allerede fået at mærke.

Unge kristne afvist

Da en gruppe elever på Sagatun Mellemskole bad om lov til at låne lokaler til at gennemføre bibelstudier med fællesfrokost i frikvartererne, blev de blankt afvist af rektor: “Skolen skal være religiøst neutral”. Sådan lød ordren fra kommunaldirektøren. De unge mennesker lod sig dog ikke slå ud af beskeden, men valgte i stedet at mødes på idrætspladsen, hvor de holdt deres samling.

Læs resten af artikle her på udf.nu