En dyr hjelm

Af Ole Bering Pensioneret lærer

De nye F-35 fly, som er indkøbt af forsvaret, er fyldt med avanceret teknologi. Det betyder bl.a., at flyet er meget svært at få øje på for eventuelle fjenders radarer. Når piloterne skal navigere, får de yderligere hjælp af den hjelm, som er udviklet, og koster o. 2,3 millioner kroner. Hjelmen sætter piloten i stand til så at sige at se lige gennem flyet. Desuden kan han se 360 grader rundt om flyet, mens han sidder og styrer.

Det er enestående, hvor langt teknologi og videnskab er nået, ikke mindst med et fly af denne kaliber. Da jeg læste om hjelmen, kom jeg umiddelbart til at tænke på afsnittet i Eferserbrevet kapitel 6, der handler om Guds fulde rustning. ”Tag frelsens hjelm på”, står der blandt andet. Hvad er det for en hjelm? Ja, det er jo den, der rækkes os på grundlag af Jesu Kristi død i vores sted på korset.

Enhver med et to-hjulet køretøj, som f.eks. en cykel, ved, hvor vigtigt det er at beskytte sit hoved, fordi det er så sårbart. På samme måde beskytter ”frelsens hjelm” den, som har taget imod den. Ja, ikke bare på kort sigt, men med en beskyttelse, der rækker ind i evigheden. Med denne hjelm og i troen på Jesus kan vi ikke bare se 360 grader rundt om vores liv, men vi kan se alting med evighedsperspektiv gennem Guds Helligånd. Og vi kan i god tid blive opmærksomme på fristelser og farer, der kan ramme os.

Frelsens hjelm er gratis. Det vil sige: Prisen er betalt, nemlig med Jesu dyrebare blod. Derfor er det så vigtigt, at vi alle er bevidste om, hvor stor en gave, vi har fået, da Gud gav sin søn til liv for verden. Lad os glæde os over denne hjelm, som beskytter os i den kamp, vi står i. Og de, som endnu ikke har den, opfordres til at tage imod den som en gave af Guds hånd.

Iført Guds fulde rustning med bl.a. den dyrtkøbte hjelm kan vi gå trygge igennem hver dag i livet og engang lande vores fly i ”evighedens hangar”.