En TV-opgave de kristne kan stå sammen om

Pinsefolk og lutheranere, baptister og ortodokse m.fl.
har fundet sammen om at sende kristent TV til
Mellemøsten 24 timer i døgnet- For 100 år siden var 20 pct. af Mellemøstens befolkning kristen – i dag er det kun 4 pct., fortæller Rune Rasmussen fra Det Norske Missionsselskab.
– Derfor må vi hjælpe de kristne i de muslimske lande til at bevare troen, ligesom vi må bruge satellitter til at nå muslimerne med evangeliet i områder, hvor det ellers er umuligt at sende missionærer.
Rune Rasmussen er formand for Sat-7 i Norden, der skaffer 25 pct. af pengene til Sat-7’s 24 timers daglige udsendelser. Det er 1,1 millioner dollars årligt. Han er i Danmark til bestyrelsesmøde sammen med sin navnebror Rune Jonsson, pinseven fra Sverige. Sidstnævnte er tidl. erhvervsmand i olie-industrien, og besluttede at bruge en tidlig pensionering til at arbejde som “ambassadør” for Sat-7 i Sverige.
– Jeg kendte stifteren af Sat-7 Terry Ascot, England, og blev vældig interesseret i denne kæmpe opgave. Da vi kunne se, at det ville være svært for os i Sverige alene at skaffe midlerne, henvendte vi os til nordmændene og danskerne. Vi arbejder sammen på tværs af kirkeretninger, og det går ganske glimrende, fortæller han.

Dansk leder netop
ansat på fuldtid

Sat7 i Norden har nu ansat danskeren Kurt Johansen som daglig leder. Han skal desuden skaffe penge fra andre lande i Europa.
Kurt Johansen er tidl. økonomichef i Sudanmissionen, hvor han har været i 17 år. Han blev involveret i arbejdet, efter at Sudanmissionen også havde besluttet at støtte TV-missionsarbejdet. Nu er han fuldtids-ansat af Sat-7.
Sidste fredag var der afsked / velkomst reception for ham og hans afløser, Jens Møller Pedersen, som nu har overtaget økonomien i Sudanmissionen.

Drama om kristent
fællesskab

Den nordiske bestyrelse har netop besluttet at satse flere millioner på en stor drama-serie, som skal hjælpe kristne, der lever spredt og ikke har en kirke at samles om, til alligevel at opbygge et kristent fællesskab.
– Det er en serie, som kræver stor teologisk og missiologisk gennemtænkning. Vi regner med at komme op på 52 afsnit, og den samlede pris vil ligge på 10 millioner kr.
Programmerne fra Sat-7 er først og fremmest familie-programmer, hvor der både er drama, underholdning, nyheder, og børneprogrammer. Derimod har man ikke direkte gudstjenester – hvilken type skulle man også vælge – men i stedet indirekte forkyndelse via f.eks. interviews og bibellæsning.
– En ny idé er at bringe undervisning for børn i at læse. 50 pct. af befolkningen kan ikke læse, og skolevæsnet kan ikke klare opgaven, så der er et stort behov. Her hjælper de svenske og norske udviklingstjenester, SIDA og NORAD.
– Sat-7 regner med at 5-7 mill. mennesker jævnligt følger udsendelserne. Fordelen ved dette område er, at de alle taler samme sprog – nemlig arabisk. Ganske vist er der dialekter, men man bruger Cairo-dialekten, som forstås af de fleste.