Erhversmand skal hjælpe afrikanere med økonomien

Ægteparret Lars Liisberg-Larsen og Janne Ernest Andersen rejser efter påske til Tanzania.Parret bliver udsendt fra Ramløse Kirke påskedag den 20. april kl. 9.00 i Ramløse Kirke. Derefter går turen til Tanzania.
Her skal Lars fungere som Management Adviser for kirken, så den igen får styr på sin økonomi.
Og det har Lars gode forudsætninger for med sine 30 års erfaring fra erhvervslivet.
Som Management Adviser skal Lars bl.a. rådgive og udvikle administrationens medarbejdere på alle niveauer, udforme administrative og økonomiske retningslinier og rådgive om alternative indkomstkilder. Det er en stor opgave og vil kræve megen optimisme, tålmodighed og gode evner – og det har Lars.
De sidste 19 år har Lars været ansat i J.C. Hempel Hol-ding, som fremstiller maling og har fabrikker over hele verden. Via denne virksomhed har Lars været udstationeret i Mellemøsten i 5½ år og har derigennem opnået stor erfaring med at samarbejde med mennesker i andre kulturer. Som leder har Lars udviklet gode administrative og kommunikative evner og er yderst velfunderet inden for projektarbejde og økonomistyring.
– Udgangspunktet må være at indføre nogle rationelle arbejdsgange på det økonomiske såvel som det administrative område, og så skal der skabes nogle alternative indkomstkilder, så den trængte økonomi kan bedres.
“Teambuilding” kan medvirke til at lette hele processen, men jeg er klar over, at det vil kræve en god portion fantasi samt gå-på-mod, indsigt og forståelse at motivere alle de ansatte, siger Lars Liisberg-Larsen forud for afrejsen.
Janne Ernest Andersen skal arbejde i den lutherske kirkes diakoniafdeling. Janne har arbejdet mange år inden for private hjælpeorganisationer, hvor hun bl.a. har ydet en stor indsats på Dansk Røde Kors’ børnecenter for uledsagede børn og med frivilligt arbejde blandt flygtninge.
Ægteparret er antaget som missionærer under Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling pr. 1. maj.
Danmission, som udsender missionærparret, har siden 1948 samarbejdet med kirker i Tanzania. Karagwestiftet blev udskilt fra Nordveststiftet i 1979. Området er meget fattigt, og stiftet har en dårlig økonomi. Lars’ mission er derfor at indgå i administrationen og skabe bedre rammer for en sund økonomi.