Uden påske var vi fortabte

Påsken er en dejlig forårsferie – og påskens budskab er altafgørende…I påsken ofrede Jesus sit liv for vores skyld. Det er den vigtigste begivenhed i verdenshistorien. Uden Jesus havde vi alle været fortabte. Ikke blot her og nu, men for evigt.I dag er vi så overfladiske i vor kultur, at de fleste slet ikke fatter alvoren i dette. Som bekendt har Frisko endda en serie is med de syv dødssynder. Og man opfordrer frækt til at „synde“ så meget, man kan, og firmaet gør sig morsom over helvedes flammer. Man tror, det er morsomt…
Men synd er det onde – uanset om det ser fristende ud. Det er ondskaben i forklædning. Synden er det, der skiller os fra Gud, fra det gode, fra harmoni, fra fred og kærlighed.
Synd ødelægger os. Hvad enten det er misundelse, begær, hovmod, eller andre tegn på, at vi er i det ondes vold.
Synden i verden er så alvorligt et problem, at Jesus måtte dø for at bryde syndens magt. Vi kunne ikke selv.
Derfor er det så afgørende, at vi tager imod Jesu udstrakte hænder. De hænder, som blev sømmet til et kors for vor skyld.
På grund af Jesus kan vi nu blive forsonet med Gud og få tilgivelse for al vor tyngende skyld. Vi kan få genoprettet det, som synd og sygdom har ødelagt. Vi kan på grund af kraften i Jesu navn sige nej til det onde, sige nej til fristelser, som vil ødelægge vores og andres liv. Vi kan gøre os selv og andre fri af onde åndsmagters indflydelse. (Læs kronikken.)
Og når vi engang skal dø, så kan vi se frem til, at livet ikke slutter i mørke og fortabelse. Vor sjæl (dvs. alt det, vi føler og er) skal leve videre for evigt sammen med Gud i en evig god fremtid.
Tak Gud for det i påsken!