Tavle bekræfter igen Bibelens historiske troværdighed

Sensationelt fund er endelig afleveret De israelske myndigheder har nu fået fat i ejeren af den sandstens tavle, som en israelsk avis Ha’aretz kunne afsløre 13. januar i år. Tavlen er formentlig fundet ved muslimernes udgravninger under Tempelpladsen.

Sandstenstavlen måler 1 x 2 fod og har 15 linjer gammel hebræisk (fønikisk) skrift indridset og har aftryk af guld og brand. Den har formentlig befundet sig i jødernes 1. tempel, før det blev ødelagt af babylonerne i 586 f.Kr.

På tavlen beskriver kong Joash (835-796 f.Kr.), at „mændene fra landet, fra ørkenen og alle Judas byer“ frivilligt indsamlede penge til at købe udsøgte byggematerialer, som kongen brugte til reparation af templet og dets tilbygninger. Tavlen skal vidne om dette. Og kongen slutter: „Må Gud befale sit folk i velsignelse“. Oplysningerne svarer til 2. Krøn. 22,11 og kap. 24. Og i 2. Kong. 12,5-6 står der: Joash sagde til præsterne: »Alle de penge i gangbart sølv, der bringes til Herrens tempel som helliggaver, dels personskatten, som pålignes hver enkelt, dels alle de penge, man beslutter sig til at bringe til Herrens tempel, dem skal præsterne modtage, hver fra sin kassemester, og så skal de udbedre skaderne på templet overalt, hvor de findes.«
Israels Geologiske Undersøgelser har dateret tavlen til mindst 2300 år ud fra det patina-lag, som findes på overfladen.
Og skriften tyder på, at den er 500 år ældre.
Skriften ligner den fønikisk-hebræiske stil, som også er fundet på to andre sjældne inskriptioner fra det 9. århundrede f. Kr.
Det tyder på, at tavlen er fremstillet på Kong Joash tid, og er blevet begravet under den babylonske hersker Nebukadnezzars ødelæggelse af Salomos tempel i 586 f. Kr.
Det er første gang arkæologerne har fundet en inskription fra en jødisk konge.
Tavlen er formentlig kommet for dagen i forbindelse med den udgravning under Al Aqsa moskéen, som muslimer er i færd med. Ejeren, der nu er afsløret, var den samme antikvitetshandler, som for nylig bragte en benkiste for dagen, som efter stor sandsynlighed indeholder knoglerne efter Jesu bror, Jakob.
Gennem en advokat fik han for halvandet år siden i al hemmelighed en skrift-ekspert til at undersøge den. Han mente ikke, den var ægte, men da myndighederne fik undersøgt den nærmere, viste det sig, at den var meget værdifuld. På grund af løftet til advokaten blev tavlen leveret tilbage, og først senere afslørede myndighederne, hvem ejeren var og arresterede ham for ikke at have afleveret sit fund.

Ny argumentation
for jødernes ret

Det nye fund beviser, at jøderne har haft et tempel på Tempelpladsen. Det er der heller ikke ret mange, der tvivler på, men i forbindelse med striden om, hvem der har ret til Tempelpladsen, har bl.a. muslimernes bestyrer af Al Aqsa-moskeen påstået, at der ikke har eksisteret et jødisk tempel her. Ortodokse jøder ønsker at opføre et nyt tempel, hvor moskéen i dag ligger…