Dagen, da de kristne tog ansvar for deres land

Stemningen var en blanding af begejstring og ærefrygt, da omkring 180 kristne var samlet til forbønskonference i Landstingssalen på Christiansborg St. Bededag.

– Den moralske krise i Danmark klares ikke med lovgivning alene. Problemet er åndeligt, og det er kun menigheden, der har indflydelse i den åndelige verden, sagde Johannes Facius på Christiansborg St. Bededag

Politikerne var taget på ferie; nu tog forbederne fat – først med oplæg og debat om Danmarks åndelige tilstand; derefter lovsang og forbøn i den nærliggende Skt. Petri Kirke. Der måtte nemlig ikke bedes på Christiansborg, kun informeres og debatteres, for hvem kunne ellers forlange at få lov til at udøve deres religion på stedet?
Der var præster fra hele spektret af dansk kirkeliv, helt fra Den katolske Kirke, over folkekirken, til en varieret flora af frikirker. Der var også repræsentanter for de 12 etniske frikirker i København.
– Når der tales om en stigning i alkoholforbrug, narkoboom og skilsmisseepidemi, så er der tale om en åndelig krise i vort land. Problemerne kan ikke klares med lovgivning alene. Der er behov for ad-færdsændring. For nye værdier og normer. For en ny åndelig atmosfære. Og det må menigheden klare, sagde Johannes Facius, der var dagens hovedtaler og initiativtager til Forbedere for Danmark, en bevægelse, ”genopstået” fra 1980’erne, der vil motivere til ”massiv menighedsbøn”. Den åndelige kraft øges ifølge Facius betragteligt, når mange beder i enighed.
– Kan man overlade det hele til Folketinget, spurgte han retorisk. – Nej, der er en magtstruktur oven over det jordiske. Jesus sagde: „Jeg vil bygge min kirke, og Dødsrigets porte skal ikke få magten over den”. ”Porte” henviser til byportene i bymurene på Jesu tid. Det var der, dommerne sad og behandlede folks sager. Porte er altså et udtryk for magt. Jesus henviser til en usynlig magtstruktur, som binder folk, en magt, som er den dybeste årsag til den høje skilsmisseprocent osv.

Menigheden har nøglen

– Hvem kan gøre noget ved det? Det kan vi! Menigheden er den institution, der har adgang til den åndelige verden. Menigheden har fået nøgler, som kan åbne, så ingen kan lukke i, og lukke i, så ingen kan lukke op.
Johannes Facius gik ud fra Paulus’ brev til Timoteus, hvor menigheden som første prioritet formanes til at bede for alle mennesker, for alle i høje stillinger, for at Guds rige kan vinde frem i landet. Det sker på to planer, forklarede han: For det første ved at indbyggerne i et samfund kan leve trygt, anstændigt og gudfrygtigt. Det handler om en positiv atmosfære. For det andet breder Guds rige sig ved, at mennesker ”kommer til erkendelse af sandheden”, at Jesus er den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. De to planer indvirker på hinanden:
– Vi kan ikke prædike mennesker ind i Guds rige. Kun bønnen kan ændre den åndelige atmosfære, øve indflydelse og påvirke folks åndelige indstilling, sagde Johannes Facius.

Behov for en folkevækkelse

Derefter var mikrofonen åben for korte indlæg med forslag til bede-emner:
Helge Pahus, sognepræst i Karlslunde Strandkirke, bad om en gennemgribende folkevækkelse:
– Jeg er fascineret af vækkelserne i kirkehistorien, sagde han. – De reformerede hele samfundet. Danmark behøver en sådan vækkelse.
Vækkelse var temaet for flere indlæg. Jens Peder Pedersen, evangelist ud fra Kristent Center i Herning, gav et glimt fra en nylig rejse til Færøerne, hvor kristne som på grund af ting som er sket i fortiden ikke har arbejdet sammen i lang tid, nu begynder at samarbejde, og hvordan hele det færøske samfund er gennemsyret af en kristen ånd.
Men vækkelse begynder blandt de kristne. Lars Messer-schmidt, generalvikar for den katolske biskop, ønskede større enhed mellem kristne:
– Først da vil verden kunne tro, siger Jesus. Først da indser de, at han er vejen, sandheden og livet, den eneste vej til Gud.
Benny Mystery, ”ugande-seren med den jyske accent” og pastor i Københavns Bibel-trænings Center, fulgte trop og talte om nødvendigheden af, at ønsket om enhed må komme fra hjertet, motiveret af ægte kærlighed.
Brita Krarup, kendt for sin mangeårige rådgivningstjeneste, kom med et hjertesuk: At flere prædikanter måtte prædike om Jesus, for så brænder hjerterne. Så forløses mennesker, og problemer træder i baggrunden.
– Giv os nogle forkyndere som vil løfte korset op, så mennesker frelses. Vi trænger til at høre om Jesus selv, ikke blot det, han kan gøre, ikke hvad vi kan bruge ham til, men hvad han betyder for os.

Stop afkristningen!

Og så kom turen til samfundet…
Kirsten Nielsen, mediekoordinator i UCB Radio og Airport TV, bad om forbøn for medierne. Hun fortalte også om, at Ørestadsselskabet havde taget imod hendes tilbud om menighedens forbøn. Nu holdes der bønnemøde i Ørestadens informationscenter hver anden lørdag.
Tove Videbæk, sundhedsordfører i Kristeligt Folkeparti, bad om forbøn for alle kristne politikere, uanset parti, i regering eller opposition, at de alle må være frimodige til at gå imod afkrisningen af vort samfund:
– I foråret har der især været kamp om livets begyndelse. Man vil have lov til at forske i fostre, som er blevet til overs ved kunstig befrugtning, dvs. at små menneskeliv skal bruges som reservedelslagre. Det er en uhørt devaluering af menneskelivet, som i sidste ende vil få indflydelse på livets anden ende, de ældre og svage i samfundet.
Josef Kristensen bad om forbøn for de mange etniske minoriteter i Danmark. Især de 45.000 tyrkere, som stadig efter mange år ikke rigtig er accepteret i samfundet. Og de 8.000 filippinere, som er så ”service-mindede”, at de ofte bliver udnyttet på det danske arbejdsmarked.
Hanne Kirschheiner, tidligere missionær i Nepal, nu husmenighedsleder i Gentofte, bad om forbøn for hele den buddhistiske påvirkning, samfundet er udsat for lige nu. Dalai Lama kommer til Danmark Grundlovsdag og bliver modtaget af statsminister Anders Fogh Rasmussen!
– Politikerne ved ikke, hvad de går ind til, sagde hun.

Dynamisk atmosfære

Godt spækket med alle disse bedeemner gik forbederne over til Skt. Petri Kirke. Der indledte Jørgen Mortensen, pastor i Københavns Frikirke (Apostolsk kirke) med at pointere behovet for en folkevækkelse. For landet, som profeten Jeremias udtrykker det: Går det landet godt, går det også Guds folk godt. Men også for at det enkelte menneske måtte blive ”herligt frelst”, som det hed i gamle dage.
– Men hvor er den betegnelse blevet af i dag, spurgte han. – I dag gennemlever mennesker en proces, hvor de bliver mere og mere kristne. Men hvor er begrebet ”synd” blevet af? Uden syndserkendelse er der ingen omvendelse. Og uden omvendelse ingen vækkelse…
Forsamlingen var nu mere end motiveret til at bede, og alle gik frem foran alteret i den smukke kirke, og hvert emne blev grundigt bedt igennem. Havde man ikke fået lov til at bede på Christiansborg, blev der til gengæld nu ligefrem råbt til Gud for landet. Og deltagerne erfarede, hvad Johannes Facius og Forbedere for Danmark lagde vægt på: at forenet bøn har en øget effekt i den åndelige verden.
Info på www.forbedere.dk.