Bibelår i tyske kirker

Under mottoet: »Søge. Og finde« holder den tyske kirke en tværkirkelig aktion for at få tyskerne til at læse mere i Bibelen. Mottoet er valgt på grund af den stadigt stigende interesse for spirituelle temaer.
Aktionen skal gøre året 2003 til Bibelens år. Det er kirke tilsluttet fællesorganisationen »Christliche Kirchen in Deutschland« der arbejder aktivt for at gøre Bibelen til et tema i den offentlige debat.
Blandt andet er den evangeliske kirke, den katolske kirke, den græsk-ortodokse kirke samt adskillige frikirker med.
Ikke alene kirkerne, men også deres organisationer og institutioner, deltager.