Vækkelse på Grønland

Over hundrede besluttede at tro på Jesus i forbindelse med Inge og Hans Berntsens besøg i Jakobshavn, hvor en stor del af byen mødte op og der skete mange helbredelserTorsdag aften mødte 700 af Jakobshavns ca. 5.000 beboere op til det første mirakelmøde i den grønlandske by. De følgende aftner fulgte andre i hundredvis.- Mange er blevet helbredt på møderne med Inge og Hans Berntsen, rapporter Bjarne Nederby Jessen, som sammen med Kerstin har været udsendt af Missionsforbundet i næsten ti år i Ilulissat (Jakobshavn).
– Vi har længe i menigheden haft et ønske om at få besøg af Inge og Hans Berntsen. Det er en stor mundfuld for en grønlandsk menighed med 47 medlemmer at skulle bruge 21.000 kr. til flybilletter plus en del penge til halleje også. Men vi er hoppet ud i det.

Hans Berntsen (th) bliver tolket af Josef Mørch, der er menighedens hjælpepræst og var mødeleder

Der har været forventning hos mange i byen til møderne, som fandt sted i Ilulissat Hallen. Torsdag var der ca. 700. Det er en pæn procentdel af byens befolkning. Der bor 5.000 i kommunen, hvoraf de 4.500 bor i byen.
Fredag og lørdag nåede antallet i løbet af aftenen op på mindst lige så mange, og ved håndsoprækning tilkendegav mange, at det var deres første aften.
– Ca. 100 tilkendegav torsdag ved håndsoprækning, at de ønskede at tage imod Jesus som deres personlige frelser. Fredag og lørdag var der igen mange, der tilkendegav dette. Mange gik frem til forbøn, og der skete flere helbredelser på stedet. Jeg så bl.a. en ældre kvinde, der havde meget svært ved at gå med sine krykker, da hun kom, hun gik med krykkerne under armen efter, at Inge Berntsen og Karé Hen-ningsen havde bedt for hende. En ældre mand, som normalt er dårligt gående, var til møde, tog imod Jesus og var derefter ude at handle i byen uden krykker. En anden havde været på sygehuset om fredagen og afleveret sine krykker, for dem havde han ikke brug for mere efter, der var blevet bedt for ham. Fredag aften var fysioterapeuten til stede i hallen og kunne undersøge helbre-delserne.
Fire par fra menigheden bad sammen med Berntsens for de syge: Det var Josef Mørch, Karé Henningsen, Karo Frederiksen og Nikoline Mørch, Bertheline Henningsen og Bjarne Neder-by Jessen. Alle forbedere er fra menighedens ældsteråd.
Josef Mørch, der er menighedens hjælpepræst, var mødeleder og tolk hver aften.

Inge Berntsen beder til helbredelse for syge grønlændere i Ilulissat (Jakobshavn)

Også børne-fremstød

De sidste 14 dage har menigheden haft besøg af Ivan Zimmerman, børnekonsulent hos Baptisterne og Missionsforbundet, og hans kone Renate fra Gråsten.
Ivan har haft undervisning i menigheden om menighedens ansvar for børnearbejdet. Han har været med flere dage i „åbent hus“ for børn mellem 5 og 13 år.
– Vi har „åbent hus“ mandag-torsdag kl. 13.30 – 16.00. Børnene har været helt vilde med ham. De har set ham trylle, mens han fortalte om Jesus. De har set ham optræde med dukker m.m., fortæller Bjarne Nederby Jessen.
Ivan har også haft 2 kursusaftener og 1 kursuseftermiddag med vore børneledere, som har hentet masser af inspiration. Torsdag aften underholdt han børnene i Hallen,0 mens Hans Berntsen talte.