Frikirker danner fælles netværk

Frikirkeledere bakkede op om Kristne Kirkers
Netværk i weekenden. Høringer skal få de teologiske detaljer på plads
Ca. 200 frikirkeledere fra 5 kirkeretninger var i den forløbne weekend samlet til den første konference i Kristne Kirkers Netværk. Der var principiel opbakning til samarbejdet, som initiativtagerne mener kan udvikle sig til opstart af nye fælles frikirker.
De senere års relationer mellem Pinsekirken og Apostolsk Kirke skal udvikles til et handlekraftigt samarbejde mellem lokalmenigheder fra alle de kirkesamfund, der vil være med. Begrænsningen ligger i værdierne og den teologiske identitet, bl.a. dåbsspørgsmålet, som blev livligt diskuteret på konferencen. Foruden de nævnte kirkesamfund var der præster fra Baptistkirken, Trosbevægelsen og en række uafhængige frikirker.
Jarle Tangstad, pastor i Pinsekirken København, var vært for konferencen:
– Når medierne berører religion, spørger de folkekirken, katolikkerne og sågar musli-merne. Men frikirkerne er totalt fraværende! Næste gang journalister ringer rundt, skal de også ringe til Kristne Kirkers Netværks kontor! proklamerede han.
Initiativgruppen mener, netværkssamarbejdet kan blive så stærkt, at de 5 „kirkesamfund“ kan starte nye menigheder sammen. Der var fuld opbakning til dannelsen af en midlertidig netværksledelse bestående af 7 personer fra de berørte kirkeretninger.

Læs mere fra Kristne Kirkers Netværks første Konference i København- tryk her