Sonic vil være relevante

[inno:sense] sonic giver deres bud på hvordan relevant kirkemusik lyder på cd’en „fôr sôndag“[inno:sense] fra Århus valgmenighed udgiver cd’en „fôr sôndag“. Baggrunden for cd’en er at [inno:sense] ønsker at være kulturrelevante, inspirerende og en smule provokerende.

Sonic er nu på releaseturné og spiller her til Celebration på godset i Kolding

Sonic vil med „fôr sôndag“ inspirere ungdomsgrupper og lovsangsgrupper rundt om i landet.
– Lovsangen skal være et generationsudtryk for vores egen generation. Vi skal ikke adapte os på en tidligere generations måde at tilbede på, men have vores egen nutidige måde. Man skal ikke spille lovsang i ’melodi grand prix’-stilen, når de mennesker, vi ønsker at nå, hører Kashmir, siger Ruben Dalsgaard, der er projektleder for ‘fôr sôndag’-projektet.
På ‘fôr sôndag’ spiller Sonic egne sange, men har også givet et par gamle salmer nyt liv. Stilen er elektronisk pop, som er møntet på at være mere udadvendt end normalt. Men skal også bruges til tilbedelse og lovsang i kirkens ungdomsmiljø.
– Søgervenlighed og åndelig tilbedelse kan godt kombineres. Folk ’udefra’ siger, at det er fedt at opleve mennesker, som er autentiske, når de tilbeder. Folk kommer netop for at opleve det spirituelle, når vi holder events og lignende, så de to ting udspiller ikke hinanden, siger Ruben Dalsgaard.
Lige nu er Sonic på releaseturné for at promovere ‘fôr sôndag’.

Et missionerende fællesskab

[inno:sense] vil være et missionerende fællesskab i Århus. Målgruppen er den lidt yngre del af ungdommen, de 15-22 årige. Der bliver holdt månedlige events og gudstjenester, men [inno:sense] ønsker, at der skal ske mere for at nå ud til de unge.
– Vi er lige nu i gang med at refokusere og genfinde visionen for at se, hvor Gud vil have os hen. Af nye tiltag tænker vi på at starte ungdoms Alpha på et gymnasium og lade de mere udadvendte, events genopstå og placere dem der, hvor de unge er. Unge i gymnasie-alderen opsøger ikke selv kirken, derfor skal vi komme til dem, siger Ruben Dalsgaard.