Er tro og kirke yt?

Tror unge for lidt siden der næsten ikke findes nogen i kirkerneHvorfor går unge ikke i kirke, når kirken har berøring med 3 ud af 4 af alle unge i konfirmationsalderen. Er det fordi de ikke tror eller er kirken bare out of time?
På en ny DVD, som er udarbejdet af Dansk Kirkelige Mediecenter, bliver der stillet spørgsmål til de unge om deres forhold til tro og kirke.
De unge tror på Gud, som noget der er større end os selv, én som kigger ned på os og er forstående, lyttende og retfærdig. Én som bare er der. 75% af de unge mener, at Gud eksisterer og 43 % tror på Gud. Men så burde der jo også være flere unge i kirken.

Ingen unge i kirken

– Der skal være unge på samme alder for, at man vil komme i kirken, som 14-årig gider man jo ikke sidde i kirken, hvor der kun er ægtepar over 60. Der skal ske noget for de unge og det behøves ikke være i kirken, man kan også være kristen uden for kirken. – Der skal noget mere knald på Folkekirken, siger Mette Nielsen på 25.
Kirken formår ikke at tale et sprog, som de unge forstår. Det der sker ved gudstjenesten, og det som præsten siger, går hen over hovedet på dem.
– For at jeg ikke føler, jeg spilder min tid, skal jeg kunne gå derfra og sige, det og det har jeg fået ud af at være i kirke.

Gudstjenesten er for lang og kedelig

Gudstjeneste falder ikke i god jord hos den unge, den er for kedelig og gammeldags. Der skal være mere gang i den og mere dialog.
– Man behøver ikke stå og læse 40 sider op af en bog, man kan også komme med det på andre måder, siger Thomas Hougaard Christensen på 18 år.
Musikken er også et af de punkter som bliver kommenteret meget. 6 ud af 10 er kritiske overfor musikken og salmerne, som bliver brugt i kirken.

Hvordan når man
de unge?

– Kirken har meget at byde på, men det kirken appellerer til de unge i dag, er ikke det de unge søger, siger Christian van der Ploeg, 25.
– Der er en stor konflikt mellem kirkens normale form og det som de unge vil have. Vi skal turde og lave supermarkeds-gudstjenester, hvor man går rundt og „tager ned fra hylderne“ og lave zapper-gudstjenester. Vi skal ikke være bange for at lave nye ting, siger ungdomspræst ved Brorsonskirke i København, Peter Ramsdal.
– De unge er søgende og bevidste om deres tro. Men deres tro er en individuel tro. De unge vil ikke have tingene serveret, men vil selv være en del af gudstjenesten. De vil gerne være aktive og konkrete i deres tro.
De Unge vil have direkte kontakt med præsten. De vil ind og røres ved og vil have at præsten tager dem alvorlig som mennesker, fortsætter Peter Ramsdal.
Iben Munkgaard Davids, som er gadepræst i Århus, siger omkring det med at nå ud til de unge:
– Kirken skal der ud hvor de unge er. Jeg så gerne at kirken prioriterede ungdomsarbejdet højere. At man ansatte en ungdomspræst, som kunne det der med at relatere til de unge.
Alle kommentarer er fra den nye DVD ’Tror de nok?’, som kan bruges til alt fra debat i menighedshuset eller bibelkredsen og til undervisning af konfirmander.