Alan Jamieson
Han hjælper kirkeløse kristne

Alan Jamieson hedder manden bag den opsigtsvækkende bog „Churchless Faith“ (Kirkeløs tro) og hovedtaler ved to temadage om emnet d. 4-5. februar i hhv. Århus og København.Alan Jamieson kommer fra New Zealand, hvor han leder organisationen „Spirited Exchanges“, et navn der bedst kan oversættes „åndsinspireret udskiftning“. Det er et forum for mennesker, der har forladt kirken eller ikke synes, kirken er til særlig stor hjælp i deres tros-vandring. Alan Jamieson er selv pastor i en baptistkirke, Wellington Baptist Church, og organisationen er en af kirkens initiativer for at række ud til områdets kirketrætte kristne.
Alan Jamieson har afsluttet en PhD afhandling i sociologi, hvor han har undersøgt profilen hos de såkaldte „churchleavers“. Hvad får folk til at forlade kirken, og hvad sker der med deres tro bagefter? Selv mente han, at uden kirken ville troen smuldre, men undersøgelsen viste noget andet. Overraskende mange kunne fortælle, at Gud fortsat virkede i deres liv, og at de fortsat var aktive kristne i nærmiljøet. Undersøgelsen viste også, at 65 pct. havde fundet sammen med andre „churchleavers“ og dannet alternative kristne fællesskaber.
Undersøgelsen tog 4 år og omfattede i alt 108 personer, heraf adskillige forhenværende kirkeledere. Personerne falder ifølge Jamieson i flere kategorier, „reflekterende landflygtige“, „forskere i overgangsfase“, „integrerede stifindere“ og „fejlplacerede efterfølgere“. Det er især sidstnævnte, der trænger til hjælp, da de ofte er sårede efter magtmisbrug i kirken.
Jamieson interviewede også over 50 ledere for evangeliske og karismatiske kirker. Disse stod generelt uforstående overfor årsagerne til kirkeflugten.
Men er problemet så stort?
Et studie om „den åbne bagdør“ i New Zealands baptistkirker viser, at i perioden 1989-1996 havde samfundet en lille tilbagegang i medlemstallet – fra 23.601 til 23.031. Og det selv om over 11.000 nye medlemmer blev føjet til listen i perioden. Hele 10.118 medlemmer var droppet ud, dvs. for hver 100 nye medlemmer, mistede man 108 „gamle“…
Tallene fra landets pinsekirker peger i samme negative retning. Apostolsk Kirke oplever ifølge Jamieson en årlig „negativ vækst“ på 10 pct.
I bogen „Churchless Faith“ giver Alan Jamieson også råd til, hvordan kirken kan lukke bagdøren samt hjælpe dem, som allerede har forladt kirken. Han peger endda på områder, hvor kirken kan lære noget af dem, der har forladt den, men også hvad de kirkeløse kristne kan lære af kirken.
Er alt dette relevant for Danmark?
Det vil vise sig på de omtalte to temadage. Her vil resultaterne af to nyere undersøgelser foretaget i hhv. Luthersk Missionsforening og blandt 300 unge fra seks forskellige kirkelige sammenhænge blive fremlagt. Dagene er arrangeret af Evangelisk Alliance i samarbejde med den teologiske uddannelse SALT og ungdomsnetværket CUR.