Baptister delt

Den største medlemskirke i Baptisternes Verdensalliance, Sydstatsbaptisterne,
besluttede i sidste uge at træde ud af VerdensalliancenPå Sydstastsbaptisternes, SBC, årsmøde bakkede et stort flertal op om forslaget fra studiekomiteen, der i februar anbefalede SBC at udtræde af Baptisternes Verdensalliance, BWA.

Generalsekretær for de danske baptister Jan Kornholt ser frem til at bruge mindre tid på stridigheder i det internationale arbejde

I studiekomiteens anbefaling blev BWA anklaget for at være liberalistisk og anti-amerikansk og for ikke at tage hensyn til SBC’s synspunkter. Yderligere hævdes det, at BWA har synspunkter, der strider mod Ny Testamentes og baptisternes lære.
Paige Patterson, der var et af medlemmerne i studiekomiteen, sagde på årsmødet:
– Vi har med sorg i vores hjerter set en fortsat venstredrejning i BWA. Vi ønsker ikke at være i alliance med kirkesamfund, der støtter vielse af homoseksuelle og ikke tror på Bibelens ufejlbarlighed.

Selvstændighed

Mens SBC går ind for klare retningslinjer og læresætninger, bl.a. om forholdet til kvindelige præster, går BWA ind for mere selvstændighed. BWA’s generalsekretær Denton Lotz siger således:
– Sydstatsbaptisternes krav om ensretning strider mod alle principper om religionsfrihed og om individets og menighedernes selvstændighed.
Videre siger han, at SBC’s beskyldninger mod BWA ikke er sande, og at dagen for beslutningen er en „trist dag i verdensalliancens historie.“

Dansk støtte til BWA

Baptistkirken i Danmark bakker op om BWA.
– Vi ønsker, at Baptistkirken i Danmark fortsat fuldt og helt bakker op om BWA og derigennem arbejder på et internationalt fællesskab for alle baptister, hedder det i en udtalelse fra Missionsrådet.
Baptistkirken i Danmarks generalsekretær Jan Kornholt er lettet over, at sagen er afgjort, så der ikke skal bruges tid på det mere i det internationale arbejde.

Fortsat dialog

Selv om SBC nu er ude af BWA, vil der fortsat være dialog mellem de to kirkesamfund bl.a med henblik på en evt. senere genforening.
Denton Lotz holder dog også døren åben for SBC, hvis de i fremtiden skulle ombestemme sig:
– Vi ser frem til den dag, hvor I vil vende tilbage til det historiske verdensomspændende fællesskab, der hedder Baptist World Alliance.
SBC er verdens største Baptistkirkesamfund med 16 millioner medlemmer. BWA vil dog fortsat have knap 17 millioner baptister i USA som medlemmer fordelt på 13 kirkesamfund. Efter SBC’s udtræden af BWA vil det samlede antal medlemmer i BWA være omkring 31 millioner i 210 kirkesamfund i 120 lande.