Omvendelse

Vi synder allesammen. Vi har alle behov for at omvende os. I Bibelen læser vi, at „ intet menneske er så retfærdigt på jorden, at han kunne gøre gode gerninger og aldrig synde“ (se Prædikerens bog 7:20). Og at „hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i os“ ( se 1 Joh. 1:10). Det første skridt på vejen til omvendelse er at indrømme for os selv, at vi har syndet. Hvis vi ikke for os selv indrømmer, at vi har gjort forkert, kan vi ikke omvende os ( se Luk.16: 15-16).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive