Profetisk fortælling

Den tredje bog i en serie af profetiske bøger af Rick Joyner er udkommetFaklen og Sværdet er foreløbig tredje bog i en serie af profetiske bøger, begyndende med Den sidste Prøve. For de, som har læst den, kan det kort konstateres, at også den sidste i serien fortsætter i samme stil.
Indholdet er baseret på en række profetiske syner, som Rick Joyner fik for år tilbage, og som er samlet og fortalt i sammenhæng. I synerne træffer Rick Joyner såvel Herren selv som afdøde troshelte eller symbolske figurer, repræsenterende for eksempel kirken eller forskellige typer troende, ligesom han får syner af kirkens tilstand og af dæmoniske anslag.

Kan læses som allegori

Sprogligt er bogen ikke ulig bøger med allegoriske fortællinger, hvor åndelige pointer søges illustreret gennem figurer og symbolik. Den væsentligste forskel, som giver Rick Joyners bøger en vis autoritet, er det faktum, at de netop ikke er bevidste gendigtninger af åndelige moraler, men simple og uredigerede gengivelser af dennes oplevelser. Den, som måtte ønske at læse dem som andre allegorier, vil dog sagtens kunne dette.
Pågældende bog indledes med nogle betragtninger af forfatteren, hvor han bl.a. deler de omstændigheder, hvorunder han modtog åbenbarin-gerne, og kommenterer til karakteren af profetiske syner. Derefter følger rækken af syner, som i den pågældende bog centrerer sig om forholdene her på jorden, og om kampen mellem kirken og mørkets kræfter.

Nøgtern realisme

Hvor enkelte allegoriske bøger kan synes lidt søgte i deres fortællinger og pointer, og enkelte åbenbaringer af den åndelige verden kan forekomme poppede eller utroværdige, så kan det samme på ingen måde siges om Rick Joyners bøger. Tværtimod hæver de sig over meget andet inden for genren. Forfatteren lægger aldrig skjul på sine egne fejltagelser, eller sine forkerte reaktioner i mødet med åndelige sandheder. Det er en kvalitet, som man under alle omstændigheder må tage hatten af for. Samtidig er hans dialoger med Herren eller med skikkelserne i hans syner fyldt af visdom, med mange sproglige perler, og først og fremmest meget Kristus-centrerede.
Men kan heller ikke frakende ham en nøgtern realisme. Nok peges der naturligvis på den endelige sejr, men sejren fremstilles aldrig letkøbt eller risikofri, men altid betinget af overgivelse til Jesus.
Det er muligt, at man skal kunne lide fortællestilen for virkelig at sætte pris på bogen. Jeg må nok personligt tilstå, at jeg stadig finder hans første bog i serien, Den sidste Prøve, den mest gribende og mest dybtgående. Men der er også med denne tale om en bog med mange guldkorn og megen visdom.

Hvis man er skeptisk

Jeg kan til dels følge dem, som har en vis skepsis overfor mange af de syner og åbenbaringer, som florerer, og som i mange tilfælde kan synes inkompatible. Men skeptikeren skylder sig selv at stifte bekendtskab med Rick Joyners forfatterskab, som hverken giver sig af med detaljerede fremtidsforudsigelser eller trøstesløse domsbudskaber, og som heller ikke bruger det profetiske (fejlagtigt) til at forsøge at etablere en given lære. I stedet peges der på Kristus og på eviggyldige, men aktuelle principper, som er vigtige i den åndelige kamp, vi står i og overfor. Og – hvad der er vigtigt – som læser efterlades man positivt opmuntret og ansporet med hensyn til ens kaldelse og åndelige vandring, og ikke skræmt eller forvirret.

Rick Joyner:
Faklen og Sværdet
175 kr.
Lychnos, Kildens Forlag