Svikmøllen 2004

Politikere, erhvervsfolk, kongelige og gejstlige har igen i år fået en tur i Svikmøllens vridemaskine. Det er satire, når det er bedst – selv om et par af indslagene går over stregen i Svikmøllen 2004.
Udfordringen bringer med ret fra forlaget Aschehoug et par af de gejstlige indslag fra Svikmøllen 2004.

Har man sagt Luther, må man også sige Lindhardt. Roskildes ærkebiskop, cand. theol., docent, gæsteprofessor og dr. theol. Jan L., er søn af dr. theol. P. G. Lindhardt, der for 50 år siden grundlagde familiefirmaet ved at afskaffe det evige liv. Præsternes præst har gentagne gange måttet se sig forbigået som socialkammeratisk kirkeminister.

Han har altid den ene hånd på telefonrøret, hvis pressen skulle finde på at ringe. For så skal hans velærværdighed nok finde på noget, der vækker opsigt – såsom en bandbulle mod gudsbespottelig alkoholfri altervin. Limonadefatwaen tilskrives hans rolle som konsulent ved De Danske Spritfabrikker, der efter Lille­ Luthers opfattelse bør styrke salget af pinsesnaps.

Det irriterer ham, at folk bare melder sig ud, „fordi de er for nærige“ til at yde et bidrag til gejstlig repræsentationsakvavit. Han tager hævn ved at opkræve 15 kr. i entré til sin fugtskadede domkirke med konge-lig.

Udgiver af en snes hellige bøger med omskårne søndagsgabere, hvoraf kan fremhæves „Det store i det små“, „Det indre i det ydre“, „Udvalgte Tanketorsk Bd. l“, „Tomhedens Fuldskab“ og „De Syv Dødssynder“. De fleste er læst og velsignet af hustruen Tine L., cand. theol. og generalsekretær i Det Danske Bibelselskab og DR’s kristenklæge PI-lokkedue og således en vigtig vagtengel i Den Danske Familiekirke A/S, der til tidernes ende vil forsørge den fromme Lindhardt-slægt af åndelige show­dansere.