Mission Øst med i nødhjælpen på Sri Lanka

Går sammen med 12 andre internationale hjælpeorganisationerSiden flodbølgen ramte Sydøstasien sidst i december, har Mission ØST hjulpet tusindvis af nødlidende på bl.a. Sri Lanka.

– Vi bruger vort netværk, fortæller Kim Hartzner

Den danske hjælpeorganisation Mission Øst samarbejder lige nu med syv lokale partnere på vest- og østkysten af Sri Lanka.
– Allerede mandag og tirsdag umiddelbart efter flodbølgen uddelte vore lokale partnere nødhjælp til 8.000 internt fordrevne i otte opsamlingslejre, fortæller Rikke Dyrberg fra Mission Øst.
En stor del af de fordrevne er børn. Den akutte nødhjælp består af mad, rent drikkevand, mælkepulver, medicin, madrasser, tøj, vanddunke, køkkenudstyr, materialer til reparation af tage og toiletter m.m.
Siden de første dages indsats har vore samarbejdspartnere uddelt nødhjælpspakker til mange flere ofre for flodbølgen, men de arbejder i døgndrift og har derfor indtil nu ikke haft tid til at give os et samlet overblik over, hvor mange nødlidende, der har fået hjælp.
– Lige nu fokuserer Mission Øst naturligvis på den akutte nødhjælp, men så snart det bliver muligt, vil vi og vore lokale partnere begynde at yde genopbygningsbistand i form af istandsættelse af huse, reparation af brønde og genopbygning af sanitære installationer.
– Vi vil gøre alt for at forhindre, at manglen på rent drikkevand og sanitet udvikler sig til livsfarlige epidemier.
Derudover vil vi fokusere på østatens undervisningssektor, der lige nu har brug for hjælp til at genopbygge oversvømmede skoler og til at skaffe undervisningsmaterialer til skolebørnene.

Også hjælp til Indien

I Indien hjælper Mission Øst med at uddele bl.a. mad og vandrensnings-tabletter i den sydlige provins Tamil Nadu.
– Derudover har vi igennem vores netværk sendt et team af nødhjælpsarbejdere til de fjerntliggende øgrupper – Andamanerne og Nicobarerne – hvor eksperter frygter, at mange af beboerne er blevet udryddet under flodbølgen.

Indonesien

Mission Østs netværk har også udsendte medarbejdere i Indonesien – det land, der er hårdest ramt af katastrofen.
– Vi afventer i øjeblikket vore medarbejderes behovsundersøgelser, før vi beslutter, hvilken form vores hjælpeindsats skal tage i denne del af katastrofeområdet, fortæller Rikke Dyrberg.

Arbejder i netværk

Mission Øst arbejder sammen med 12 internationale organisationer fra 10 lande i Europa, Nordamerika, Asien og Oceanien.
– Via vores netværk er vi igennem et mangeårigt samarbejde med lokale partnere i Indien og Sri Lanka i stand til at nå ud med nødhjælp til omkring 5.000 familier i løbet af de nærmeste dage. Dernæst håber vi at nå ud til endnu flere og yde hjælp til genopbygningen af den smadrede infrastruktur, fortæller Mission Østs generalsekretær, læge Kim Hartzner.
I tæt samarbejde med bl.a. norske Strømmestiftelsen, engelske Tearfund (en af de ti største hjælpeorganisationer i Storbritannien) og amerikanske World Relief vil Mission Øst arbejde hårdt for at gøre en forskel.
Bidrag kan gives på giro 773-1566 eller på hjemmesiden www.miseast.dk.
Henri.