Slip bekymringerne, tænk positivt

Bag bekymringer gemmer sig ofte den forfængelige tankegang, at vi burde have mere kontrol over vores liv, end det rent faktisk er tilfældetDet er kun sjældent, at livet forløber uden problemer: Pludselig er pungen væk og dermed alle vigtige papirer. Et vigtigt møde forestår, og vi har ingen idé om, hvordan vi skal nå at blive færdige. Vores barn er sygt, og vi må passivt se på, at det lider. Ægtefællen dør, og vi er som lammede af smerte og manglende livslyst. Eller vi hører til den gruppe mennesker, som af en eller anden grund mister deres arbejde. Livet er ligefrem spækket med situationer, hvor vi kommer til nogle grænser. Nogle af disse situationer er måske ikke så dramatiske, mens vi i andre har en følelse af, at tæppet bogstavelig talt bliver trukket væk under fødderne på os. Det er ikke blot de ydre omstændigheder, som er forvirrende – også vore tanker og følelser synes at rive os med sig, uden at vi kan sætte os op imod det. Som oftest reagerer vi ved at blive bekymret. Tankerne kredser om det hele tiden, og vi kan ikke sove.

Bekymring gavner ikke

Mange mennesker tror, det nytter noget at bekymre sig. De tror, de derved kan nå frem til et bedre resultat i en vanskelig situation. Men sådan forholder det sig ikke. Vi opfordres ganske vist til at være på udkig efter løsninger, men det er noget andet end at plage hovedet med bekymringer. Der, hvor bekymringer, angst og håbløshed får lov at snige sig ind i hovedet på os, påbegynder de deres plagsomme arbejde.

Bekymringer påvirker kroppen fysisk

Også kroppen bliver udsat for deres nedbrydende indflydelse. Vore følelser er nemlig med til, at der sendes nogle kemiske signaler til vores hjerne og til resten af kroppen. Hvis vi over en længere periode er stressede, bekymrede eller fortvivlede, har det indflydelse på vores sundhed. Immunsystemet svækkes, vores hukommelse indskrænkes, og vi kan få fysisk ondt i kroppen.
Alt, hvad der foregår i hovedet på os, har legemlige konsekvenser – positive eller negative. Krop og sjæl lader sig nu engang ikke adskille, men arbejder hånd i hånd. Det siger ikke blot videnskaben, men også Bibelen. Vi kan øge vores livskvalitet og modvirke bekymringernes skadelige virkninger, hvis vi er opmærksomme på, hvad der rører sig i hovedet på os.

Positiv tankegang

Enhver af os fører indvendige samtaler med sig selv, også selvom vi for det meste ikke er bevidste om det. Hvis vi under disse samtaler konstant beskæftiger os med problemer, bliver der ikke meget plads til overs til Gud. Vi kan næsten ikke få øje på alt det gode, han gør i vores liv. Men hvis det lykkes os at bryde den negative spiral, får vi ikke blot en sund tankeverden igen. Vi kan igen trække vejret som hele mennesker – hele på liv, sjæl og sind.
Hvis vore tanker koncentrerer sig om Gud og hans løfter, kommer der også et andet skær over selv de mest smertelige situationer. Vi vil ganske vist stadig opleve smerte og sorg. Men vi kan holde Biblens sandhed op mod vore sorger og bekymringer, at Gud er større end alt, hvad der kan skade os, og at han har lovet at drage omsorg for os. Så vil den sandhed præge vores måde at tænke på og overdøve alle bange anelser. Den vil virke ind på hele vores ve og vel.

Læg dine bekymringer i Guds hånd

Gud tager vore bekymringer alvorligt. Men i modsætning til os taber han aldrig af syne, at han er herre derover. Der er absolut intet, som kan udspille sig bag Guds ryg. Han ønsker, at vi møder ham fulde af fortrolighed.
Når Gud elsker os, hvorfor skulle vi så gøre os problemer? Han opfordrer os til at overdrage ham alle vore bekymringer, for han er specialist i løsning af komplicerede problemer: „. . . og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.“ (1. Pet. 5,7).

Artiklen er fra det tyske magasin Lydia