Stop islamiseringen af Danamrk

Der er stor grund til, at vi beder vor Gud i Himlen om at bevare os for den sorte ånd fra Mekka, og det er nødvendigt, at vi ikke forholder os politisk analfabetisk til islam.
Hundredvis af vers i Koranen er fyldt med undsigelser af Kristus som Gud og med forbandelser mod dem, der tilbeder Kristus som Gud, og med forbandelser mod dem, der ikke følger Muhammed.
Den islamiske sharia-lovgiv-ning, der er gift for enhver kristen tro og åndelighed, anerkender ikke frivilligt anden lovgivning, men venter kun på at blive stærk nok til at tage magten hvor som helst.
Islam har historisk nedknoklet alle kulturer, hvor den har kunnet komme af sted med det. Man kan som ikke-muslim i længden ikke leve i fred der, hvor islam har magt.
Den islamiske kolonisation af Danmark og af Europa er i fuld gang. Over 6% af Danmarks befolkning er allerede muslimer. 20% af fødslerne i Danmark sker nu hos muslimerne.
De kulturradikale kræfter i S, SF og R har åbnet for denne trafik, fordi de kun har en fjende, nemlig kristendommen. De handelsskoleliberale i V og K har også åbnet for denne trafik, fordi de kun har penge i hovedet.
Den islamiske indvandring til Danmark må stoppes. Det kan den kun blive, hvis Dansk Folkeparti bliver styrket ved folketingsvalgene.

Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV