Frivilligt under hans åg

„Vi er blevet som affald. „ (1. Kor 4,9-13)

Oswald Chambers:
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

De ord er ikke nogen overdrivelse. Grunden til, at de ikke passer på os, der kalder os evangeliets tjenere, er ikke, at Paulus ikke tog det så nøje med sandheden, da han brugte dem, men at vi har for mange fine fornemmelser til, at vi kan finde os i at blive betragtet som affald. At „udfylde, hvad der mangler af Kristi trængsler“ (Kol. 1,24) er ikke et bevis på helliggørelse, men på, at man er „udset til at forkynde evangeliet.“
„I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for“, siger Peter (1. Pet. 4,12). Hvis vi undrer os over de mærkelige ting, vi møder, er det, fordi vi er åndelige kujoner. Vi har fine fornemmelser, der holder os væk fra mudderet: „Det vil jeg ikke indlade mig på. Det vil jeg ikke nedværdige mig til.“ Det behøver du heller ikke, du kan blive reddet i sidste øjeblik, hvis du ønsker det. Du kan godt sige nej til at lade Gud tælle dig blandt dem, der er „udset til at forkynde evangeliet.“ Men du kan også sige: „Jeg er ligeglad, om jeg bliver behandlet som jordens udskud, så længe evangeliet blot bliver forkyndt.“ En Jesu Kristi tjener er en, der er villig til at gå ind under martyriet for Guds evangeliums skyld.
Når et moralsk menneske kommer i berøring med ondskab, umoral og forræderi, er det så frygteligt stødende for den rent menneskelige godhed, at hjertet lukker sig til i fortvivlelse. Det underfulde ved Guds nåde er, at de værste og de usleste aldrig kan nå til bunden af hans kærlighed.


Selv om Oswald Chambers kun har skrevet én bog selv, bærer over 30 titler hans navn. Bøgerne blev til ved, at hustruen Biddy skrev notater fra hans bibeltimer. Efter Chambers død blev det hustruens og datterens livsopgave at videregive hans ord til hele verden. Bogen Alt For Ham er den mest læste andagtsbog i den engelsksprogede verden.