Alle kan opleve Helligånden

Anette H. Larsen, bestyrelsesmedlem og næstformand for evangelisation i Aglow i Danmark, udlægger søndagens tekst


Der står i teksten, at Guds Ånd kom over Jesus som en due. Kan alle mennesker opleve Guds Ånd, som Bibelen kalder Helligånden?
– Jesus underviser i Johannesevangeliet meget enkelt om, at når han tog tilbage til sin fader i himmelen ville Gud sende Helligånden til jorden. Det skete pinsedag. Helligånden er her personligt og tilbyder at hjælpe alle, som ønsker det. Der er endda en meget stor længsel i Helligåndens hjerte efter inderligt fællesskab med hvert eneste menneske.
– I historien om dronning Esther i Det Gamle Testamente fortælles om en person, Hegaj, som bliver Esthers personlige coach. Han hjælper hende, en ung forældreløs flygtning, til at blive landets dronning. Hegaj er her et billede på Helligånden, og hos ham er der ingen personsanseelse.

Hvordan kan man komme til Gud og opleve Guds Ånd personligt?
– Hvis vi bliver i historien om Esther, så søgte kongen efter en dronning. Esther sagde ja til at komme til kongens slot og sagde senere ja til at blive dronning. På samme måde søger Jesus efter os. Han venter på, at vi skal sige ja til ham og tage imod tilgivelse, fred, glæde og det overvældende liv, som han giver.
– Lige som der var en fantastisk opgave for Esther, har Gud et formål og en plan for den enkelte af os. For at den plan kan gå i opfyldelse, har vi brug for en Hegaj, som får indflydelse på hele vores person og personlighed, og som kan føre os fra alt det gamle ind i det nye formål.
– Enhver, som har sagt ja til Jesus, kan bede Gud om at døbe sig i Helligånden. Helligånden er en gave fra Gud, og gaver skal modtages og bruges.
– At døbe betyder at dyppe ned i, og noget der bliver dyppet ned i, bliver gennemblødt. Når vi tager imod Åndens fylde, bliver vi gennemtrængt af Helligåndens nærvær, så Han indvirker på vort indre menneske, følelser, tanker og vilje og giver os et nyt sprog, så vi kan tale hemmeligheder med Gud.
– Det betyder, at det, som er skjult, kommer frem i lyset. Helligånden ønsker at sætte os fri fra os selv og give os kraft til at leve efter Guds formål.

Er Guds Ånd kun engangsoplevelser, eller kan man have kontakt med Ånden hele tiden? Har det for eksempel kun noget med dåb at gøre?
– Johannes Døberen var blevet informeret om, at den person, Helligånden forblev over, var Messias, verdens frelser. Det fortæller os, at Ånden ønsker vedblivende at være hos os.
– Man taler om, at Ånden søger et hvilested. Det hvilested er vort indre menneske, også kaldet vores ånd. Derfor kan vi have en bevidsthed om Helligåndens vedblivende nærvær i vort indre, uanset om vi føler det eller ej.
– Ånden er altid nær, og vi kan udvikle et vidunderligt fællesskab med Ham. Han er fuld af visdom, indsigt, kærlighed, fred, glæde og gaver, som han ønsker at dele med den enkelte.
– Bibelen opfordrer os til konstant at lade os fylde af ånden, hvilket vil sige, at Ånden fylder mere og mere i os, og samarbejdet med Ham bliver mere og mere intenst.

Nogle mennesker fortæller, hvordan de oplever Helligåndens ledelse i hverdagen, hvad betyder det?
– For igen at vende tilbage til Dronning Esther så fortælles der, at hun lyttede til Hegajs gode råd. Det drejede sig om ganske almindelige ting i hendes dagligdag og personlige liv.
– Esther ikke bare lyttede, men gjorde, som Hegaj sagde, og det medførte, at Esthers liv lykkedes. Hun blev dronning, og senere reddede hun hele sit folk fra død og ødelæggelse, selv om det kunne have kostet hende livet.
– At være ledt af Ånden betyder at samarbejde med Ham, lære Ham at kende. Lære at kende Hans stemme og tilkendegivelser. For eksempel siger Guds ord, at vi skal ledes frem i fred. En indre uro kan være et tegn fra Helligånden på, at der er noget galt, noget vi skal være opmærksomme på.
– Helligånden leder os nogen gange med indtryk eller billeder, andre gange ved at tale til vore tanker. Jesus var altid ledt af Ånden. Efter Jesus blev døbt, ledte Ånden ham ud i ørkenen, og senere førte Ånden Jesus tilbage fra ørkenen. Jesus havde et stærkt fællesskab med Ånden og faderen. Hvis han havde brug for det, har vi det endnu mere.

Efter Ånden var kommet over Jesus, talte Gud. Taler Gud også til mennesker i dag, når Ånden bliver særlig nærværende?
– Hvor fantastisk det må have været ved Jordanfloden den dag. Et Guds nærvær og hørlige stemme. Gud gør stadig det samme. Nogen hører Guds stemme med deres fysiske ører.
– Men oftest taler Gud igennem mennesker, der er i stand til at høre, hvad Ånden siger. Man kalder det profetisk. Helligånden giver gaver til os, så vi kan få en overnaturlig viden om noget eller nogen.
– Det kan ske i mange situationer der, hvor Gud vil opmuntre, helbrede, formane eller sætte ting på plads for os. Ofte sker det under forbøn, at der gives en overnaturlig indsigt, og Gud taler. Han vil altid tale i overensstemmelse med sit ord i Bibelen.