Kun for „guldgravere“

Der er „guld“ at hente hos Paulus i „den kristne guldalder“. Peter V. Legarth viser det – og viser også noget andet …Peter V. Legarth har skrevet to store bøger, der begge beskæftiger sig med Paulus og paulinsk teologi.
Man skal blot bladre i bogen Jesus er Herren for at blive klar over, at det er universitetslærdom, man her bliver præsenteret for: 370 sider med citater på (bl.a.) græsk og hebræisk, og hvoraf halvdelen af siderne meget løseligt anslået optages af noter og knap 25 sider er litteraturliste. Det er teologiske dybdeboringer i, hvad Paulus egentlig mener, når han skriver, at Jesus er Herren.
Jesus er Herre er tre meget vigtige ord, for bekendelsen af, at Jesus er Herre, har med intet mindre end frelsen at gøre.
Men det spørgsmål, der tages op i undersøgelsen er, om Jesus ikke kun er Herre, men er Herren, dvs. om han (også) „overtager“ det navn, der i Gammel Testamente ellers henviser til og bruges om Gud?
Svaret er bekræftende – med at citat fra
bagsideteksten:
„Paulus kan i flere tilfælde citere en Gammel Testamente-tekst, der handler om Gud Herren, og Paulus forudsætter, at denne tekst i virkeligheden refererer til Kristus.“
Det er bestemt ikke ligegyldigt – en sådan konklusion er tværtimod ganske perspektivrig; og „åndelige guldgravere“ kan roligt begynde at grave sig igennem afhandlingen – der er „guldklumper“ i den. –
Målgruppen for kommentaren til 2. Korintherbrev er helt klart bredere. Man behøver ikke være teolog for at få udbytte af at læse den. Giver man sig tid til at arbejde med den meget grundige gennemgang af brevet, vil det lønne sig.
Og det er der faktisk god grund til, for meget af det, Paulus behandler i sit brev, er uhyggeligt aktuelt: åndelig umodenhed og vildførthed begrundet ikke mindst af dårlig vejledning og vranglære.
Paulus skriver til en menighed i krise – en menighed, der er blevet splittet pga. nogle „super-apostle“ og „elite-kristne“, som ikke vil anerkende Paulus som en sand apostel og kristen – hvilket han selvfølgelig tilbageviser.
Det er en kommentar med mange gode guldkorn, og den kan være med til at justere ens opfattelse af et og andet …
NJV

Peter V. Legarth:
Jesus er Herren – Studier i nogle aspekter af Kyrios-kristologien hos Paulus
371 sider • 395 kr. • Kolon
Andet Korintherbrev (Credo Kommentaren)
404 sider • 450 kr. • Credo